Towarzystwa emerytalne | Interpretacje podatkowe

Towarzystwa emerytalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towarzystwa emerytalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy uznać za datę powstania przychodu datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Towarzystwa
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że SA działa na podstawie:ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004r. nr 159, poz. 1667 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)Statutu Towarzystwa W związku z powyższym, na podstawie art. 137 ust.2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, pracodawcy będący akcjonariuszami (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy przychód zarachowany do ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2003 r . dotyczący opisanego poniżej zagadnienia stanowi przychód podatkowy w momencie zarachowania czy otrzymania środków pieniężnych?
Fragment:
(...) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na wniosek strony, z dnia 19.03.2004 r. Wyjaśnia na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm . ) co następuje:Towarzystwo Emerytalne S. A. zwrócił się do urzędu z pytaniem: czy przychód zarachowany do ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2003 r . dotyczący opisanego poniżej zagadnienia stanowi przychód podatkowy w momencie zarachowania czy otrzymania środków pieniężnych? Towarzystwo Emerytalne S.A. prowadzi wyłącznie działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym. Wnioskodawca w ramach tej działalności zgodnie z ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych był zobowiązany do dokonywania wpłat na rachunek rezerwowy w Funduszu. W latach 1999 – 2003 r. wpłaty dokonywane przez wnioskodawcę na rachunek rezerwowy w Funduszu były zaliczone zgodnie z art. 15 ust. 1 e pkt. 2 ustawy z (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.