Towar wrażliwy | Interpretacje podatkowe

Towar wrażliwy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar wrażliwy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wskazanie, czy w zaistniałej sytuacji spełniony zostanie jeden z warunków wyłączających odpowiedzialność solidarną Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy towarów wrażliwych.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą ustalenia, czy w przedstawionym stanie faktycznym, gdy zapłata za towary wrażliwe jest dokonywana przez Wnioskodawcę jako nabywcę tych towarów, na wirtualny rachunek bankowy, powiązany ewidencyjnie z realnym rachunkiem bankowym, do wglądu na który Kontrahent (dostawca towarów wrażliwych) upoważnił organy podatkowe, można uznać, że spełniony został jeden z niezbędnych warunków, wyłączających solidarną odpowiedzialność Zainteresowanego za zaległości podatkowe dostawcy, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy. Jak wyjaśniono wyżej, w art. 105a ust. 3 ustawy ustawodawca wskazał listę przypadków, w których nabywca towarów wrażliwych będzie wyłączony od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy tych towarów, muszą jednak zostać spełnione warunki wskazane w tych przepisach. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, gdy w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy (tj. paliw) łącznie zostaną spełnione warunki wymienione w art. 105a ust. 3 pkt 4 ustawy. Z analizy tego przepisu jednoznacznie wynika, że w celu uwolnienia nabywcy towarów wrażliwych od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy, zapłata za te towary musi zostać w całości dokonana na rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy.
2017
21
wrz

Istota:
Wskazanie, czy w zaistniałej sytuacji spełniony zostanie jeden z warunków wyłączających odpowiedzialność solidarną Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy towarów wrażliwych.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą ustalenia, czy w przedstawionym stanie faktycznym, gdy zapłata za towary wrażliwe jest dokonywana przez Wnioskodawcę jako nabywcę tych towarów, na wirtualny rachunek bankowy, powiązany ewidencyjnie z realnym rachunkiem bankowym, do wglądu na który Kontrahent (dostawca towarów wrażliwych) upoważnił organy podatkowe, można uznać, że spełniony został jeden z niezbędnych warunków, wyłączających solidarną odpowiedzialność Zainteresowanego za zaległości podatkowe dostawcy, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy. Jak wyjaśniono wyżej, w art. 105a ust. 3 ustawy ustawodawca wskazał listę przypadków, w których nabywca towarów wrażliwych będzie wyłączony od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy tych towarów, muszą jednak zostać spełnione warunki wskazane w tych przepisach. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, w której jeżeli w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy (tj. paliw) łącznie zostaną spełnione warunki wymienione w art. 105a ust. 3 pkt 4 ustawy. Z analizy tego przepisu jednoznacznie wynika, że w celu uwolnienia nabywcy towarów wrażliwych od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy, zapłata za te towary musi zostać w całości dokonana na rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy.
2017
7
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy bezpośredni lub pośredni dostawca towarów wrażliwych nie rozliczy podatku należnego od tych dostaw.
Fragment:
Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy oraz ewentualnego zastosowania w sprawie ograniczeń wskazanych w art. 86a ustawy. W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy bezpośredni lub pośredni dostawca towarów wrażliwych nie rozliczy podatku należnego od tych dostaw. Natomiast kwestię dotyczącą odpowiedzi na pytanie w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy pośredniego, załatwiono interpretacją indywidualną z dnia 4 maja 2015 r. nr ILPP5/4512-1-19/15-2/KG . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
3
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.