Towar nieprzetworzony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towar nieprzetworzony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Stan faktyczny :
Spółka od wielu lat korzysta z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Uszlachetnianie to polega na szyciu odzieży roboczej dla kontrahenta zWłoch z dostarczanych przez niego wykrojów.W dniu 29 kwietnia 2004 r. przekroczył granicę Polski kolejny transport wykrojów. Został on zgłoszony do Urzędu Celnego w Stalowej Woli w pierwszych dniach maja bieżącego roku.
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w trybie art.14aordynacji podatkowej: W zaistniałej sytuacji pytanie brzmi czy od wartości dostarczonych tym transportem towarów należy zapłacić 22% podatek V AT .Dodajemy, że w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe ani też postępowanie kontrolne określone w art. 14a ordynacji podatkowej.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 08.06.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.06.2004 r.) w sprawie określenia wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykrojów dostarczanych przez kontrahenta z Włoch, które przekroczyły granicę Polski w dniu 29.04.2004 r. i zostały zgłoszone do Urzędu Celnego w maju 2004 r. w celu objęcia procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń informuję, że w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym w sytuacji gdy towar został przywieziony z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub z terytorium nowych państw członkowskich na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostaje w dalszym ciągu na terytorium kraju objęty procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń przepisy o podatku od towarów i usług obowiązujące w chwili nadania tym towarom tego (...)