Tłuszcz odpadowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tłuszcz odpadowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Pytanie dotyczy stawki VAT po 01.05.2004 r. dla następujących produktów: oleje/tłuszcze roślinne zużyte po smażeniu, pieczeniu i gotowaniu, powstające w restauracjach i zakładach przetwórstwa spożywczego.

Fragment:

(...) Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% ujęto: pod pozycją 20 – symbol PKWiU ex 15.3: Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem: 1. produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, 2. usług związanych z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców pod pozycją 21 - symbol PKWiU ex 15.4: Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne. Na mocy w/cytowanych przepisów sprzedawane na terenie kraju odpadowe tłuszcze i oleje po smażeniu, sklasyfikowane do symbolu PKWiU 15.33.30 – materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne, opodatkowane są podatkiem VAT wg stawki 7%. Sprzedaż na terenie kraju odpadowych tłuszczów i (...)