Tłuszcz | Interpretacje podatkowe

Tłuszcz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tłuszcz. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku na słoninę wędzoną (wieprzową) sklasyfikowaną w PKWiU pod symbolem 15.11.30-30.20 (jest to tłuszcz wieprzowy niewytapiany podskórny suszony lub wędzony)?
Fragment:
(...) 15.11.30-30.20, a więc mieści się w grupowaniu PKWiU ex 15.1 dla towarów wymienionych w poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy. Trafnie wskazuje przy tym Zainteresowany, iż w załączniku Nr 6 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%, pod pozycją 16 dla towarów o symbolu PKWiU ex 15.11.3 umieszczono tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż właściwą stawką podatku VAT dla słoniny wędzonej (wieprzowej) sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 15.11.30-30.20, jest 7% stawka podatku VAT. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie (...)
2011
1
sie

Istota:
Ponieważ tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczy technicznych oraz tłuszczy solonych wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 objęte są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana sprzedaż tłuszczu paszowego, używanego do natłuszczania pasz dla zwierząt hodowlanych.
Fragment:
(...) przez Podatnika towar taki jak: tłuszcz paszowy, używany do natłuszczania pasz dla zwierząt hodowlanych, mając na uwadze przepis art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 maja 2004r. do dnia 30 kwietnia 2008r. korzysta z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 3%, a po tej dacie będzie opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 7% na podstawie art. 41 ust. 2 cyt. ustawy. Warunkiem stosowania jednak tego przepisy będzie to, że przedmiotowy tłuszcz paszowy nie będzie w wyłączeniach zawartych w poz. 16 i 26 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Mieć należy na względzie, że niniejsze postanowienie nie rozstrzyga o poprawności zakwalifikowania do odpowiedniego grupowania PKWiU sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów. Istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie sprzedawanych towarów. Organy podatkowe uprawnione są jedynie do wskazania podatnikowi właściwej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować śrutę rzepakową o symbolu PKWiU 15.41.31-70.21.
Fragment:
(...) 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004r. zmieniającym powyższe rozporządzenie (Dz. U. Nr 145, poz. 1541), obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się również, z zastrzeżeniem ust. 3-6, do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu makuchów i innych stałych pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego; mąki i grysiku z nasion oleistych i owoców oleistych (PKWiU ex 15.41.3), (CN ex 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208) - wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie zaś z ust. 3, cytowanego wyżej rozporządzenia, przepis ust. 2 stosuje się do dostawy oraz (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy kupno i odsprzedaż firmie zajmującej się recyklingiem tłuszczów przepracowanych z cukierni i piekarni podlega opodatkowaniu stawką 0% przy stosowaniu klasyfikacji wyrobu według grupowania w PKWIU 15.41.11-90.40 (zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. VAT - poz. 6)?
Fragment:
(...) wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Do podanego przez Firmę symbolu klasyfikacyjnego zalicza się „tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, niemodyfikowane chemicznie pozostałe, nie rafinowane, techniczne”. Zakładając, iż symbol klasyfikacyjny zastosowany przy sprzedaży wspomnianego na wstępie tłuszczu jest prawidłowy, jego sprzedaż korzysta z obniżonej do 0% stawki podatku VAT wymienionej w poz. 6 Zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o PTU. Nadmienić należy, iż organ podatkowy nie jest kompetentny do określania właściwych symboli klasyfikacyjnych dla poszczególnych towarów, jedynie do określania właściwej stawki podatku VAT dla towarów zaliczonych przez producenta wyrobów do określonego (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Tłuszcz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.