Tłumaczenie dokumentów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tłumaczenie dokumentów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje obowiązek (wynikający z ustawy o podatku dochodowym, ustawy o podatku VAT, rozporządzenia o podatkowej księdze przychodow i rozchodów, a także z ustawy o rachunkowości) tłumaczenia na język polski faktur VAT wystawionych w języku kontrahenta z państwa Unii Europejskiej?
Jeśli tak, to czy tłumaczenie powinno być dokonywane w chwili dokonywania zapisów w urządzeniach księgowych i czy powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność polegającą na sprowadzaniu samochodów z państw Unii Europejskiej. Samochody kupowane są od zarejestrowanych podatników VAT i ich zakup udokumentowany jest fakturą VAT wystawioną w oparciu o przepisy obowiązujące w państwie kontrahenta oraz w języku kontrahenta. Po przyjeździe do kraju podatnik tłumaczy na język polski (nie korzystając z tłumacza przysięgłego) przedmiot zakupu, dokonując przeliczenia wartości (po odpowiednim kursie zakupu waluty) na PLZ i zamieszczając powyższe dane na odwrocie faktury. Zdaniem podatnika z przepisów podatkowych nie wynika obowiązek prawny tłumaczenia faktur na język polski, ponieważ: -z § 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obowiązującego od dnia 01.09.2003 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) wynika, że "dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim", natomiast z § (...)