Terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej) | Interpretacje podatkowe

Terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Gdzie powstanie obowiązek podatkowy?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług dotyczących badania rynku i opinii publicznej oraz reklamy - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 września 2008 roku został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 24 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
lip

Istota:
Z jaką stawką należy wystawić fakturę VAT na rzecz firmy macierzystej z Litwy?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla usług dotyczących badania rynku i opinii publicznej oraz reklamy, refakturowanych na rzecz firmy z Litwy - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 września 2008 roku został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 24 (...)
2011
1
lip

Istota:
W pismie Podatnik pyta jaką stawką podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane usługi wymienione w opisanym stanie faktycznym. Zdaniem Podatnika w sytuacji , gdy przedmiotowe usługi świadczone są na rzecz kontrahentów z krajów unijnych innych niż Rzeczpospolita Polska , to zgodnie z przepisem art. 27 ust. 4 pkt. 2 i 3 nie podlegają opodatkowaniu w Polsce .
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 r poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie udziela pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na żądanie zawarte we wniosku z dnia 09.01.2007 r i stwierdza , iż stanowisko Pana w sprawie zawarte we wniosku jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym . Wnioskiem z dnia 09.01.2007 r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez Pana usług na rzecz kontrahentów mających siedzibę na terytorium Wspólnoty . Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż Świadczy Pan tzw. usługi niematerialne w postaci badania rynku i opinii publicznej , doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania , reklamy , na rzecz kontrahentów z (...)
2011
1
maj

Istota:
Spółka jest pośrednikiem organizującycm pomoc assistane na terytorium Niemiec, czy podatek VAT powinien być rozliczony w tym kraju ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 10.10.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług pomocy assistance świadczonych na terytorium Niemiec określonych w pkt 1b – stwierdza, że stanowisko podatnika wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 10.10.2006r. (data wpływu do Urzędu: 11.10.2006r.) uzupełnionym w dniu 15.11.2006r. (data wpływu do Urzędu: 16.11.2006r.) oraz w dniu 09.11.2007r. Spółka wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest pośrednikiem (...)
2011
1
maj

Istota:
Kto odprowadza / sprzedawca czy nabywca/ do właściwego urzędu skarbowego podatek VAT od zrealizowanej usługi rekrutacyjnej, świadczonej między podmiotami z dwóch różnych państw UE?.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm), w związku z pismem Strony z dnia 22.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art.14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i stosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2006r. za prawidłowe. Uzasadnienie Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że Strona świadczy usługi rekrutacyjne, jako Agencja pośrednictwa pracy, w zakresie pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą dla czeskiej firmy transportowej. Usługa ta polega na znalezieniu przez Stronę w Polsce kierowców chętnych do pracy w firmie czeskiej. Działania Strony polegają na zamieszczeniu ogłoszeń , zebraniu aplikacji, przeprowadzeniu rozmów z (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy
podatku od towarów i usług od usług reklamowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Belgii
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2007r. (data wpływu 09.01.2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 22.03.2007r. (data wpływu 29.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług od usług reklamowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Belgii: - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży stwierdza: 1. Usługi reklamy świadczone na rzecz podatników podatku od wartości dodanej posiadających siedzibę w Belgii podlegają opodatkowaniu w miejscu określonym według zasad wynikających z przepisu art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), a więc w Belgii; 2. Faktura stwierdzająca świadczenie usług, dla których miejscem opodatkowania (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy faktura nabycia z dnia 31.03.2005 r. dotycząca transakcji trójstronnej powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 w miesiącu marcu, czy też nie powinna być wykazana w deklaracji w ogóle?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 17.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 04.07.2005 r., przesłanego przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej za pismem nr PP/0711-16/05/IK-40216 z dnia 06.07.2005 r., w związku ze zmianą właściwości miejscowej do tutejszego Urzędu w dniu 11.07.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione w zapytaniu stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: W dniu 31.03.2005 r. kontrahent z Hiszpanii wystawił dla Spółki fakturę za zakup samochodów. Faktura ta jest związana z transakcją trójstronną, jednak dokumenty przewozowe oraz faktura (...)
2011
1
kwi

Istota:
1. Czy do zastosowania stawki 0% dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy o PTU moga być zastąpione przez dokumentu wskazane w art. 42 ust. 11 ustawy ?,
2. Czy dokument przewozowy, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 musi wskazywać rodzaj i ilość towarów znajdujących się w przesyłce, czy wystarczy, że będzie poświadczał fakt dostarczenia przesyłki do nadawcy/odbiorcy ?
3. Czy art. 42 ust. 11 ustawy o PTU pozwala na zastosowanie wymienionych w nim dokumentów jako posiłkowych dla zastosowania stawki 0% ?,
4. Czy można przesyłkę opatrzyć deklaracją Intrastat ?.
Fragment:
(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 8 czerwca 2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, doręczone do MUS dwukrotnie, tj. 9 czerwca 2004 r. i 14 czerwca 2004 r., kierując się dyspozycją art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania jest rozstrzygnięcie następujących kwestii: 1. Czy dla zastosowania stawki 0% dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 nowej ustawy o VAT mogą być zastąpione przez dokumenty wskazane w art. 42 ust. 11 tej ustawy ?, 2. Czy dokument przewozowy, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy musi wskazywać rodzaj i ilość towarów znajdujących się w przesyłce, czy też wystarczy, że będzie poświadczał fakt dostarczenia przesyłki do nadawcy/odbiorcy ?, 3. Czy art. 42 ust. 11 pozwala na zastosowanie wymienionych w nim dokumentów jako posiłkowych dla (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sporządzając i składając do Urzędu Skarbowego w dniu 25.10.2004 r. informację podsumowującą za III kwartał 2004 r. należało wykazać kontrahenta, który zmienił numer VAT-UE pod dwoma pozycjami: stary numer i wartość dostawy z lipca 2004 r. oraz nowy numer i wartość dostawy za wrzesień 2004 r., czy też Podatnik winien wykazać go w jednej pozycji z nowym numerem i łączną wartością dostawy za III kwartał?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony nr (...) z dnia 29.04.2005 r. (doręczonego w dniu 05.05.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, że przedstawione w zapytaniu nr 1 wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz tego samego kontrahenta w miesiącu lipcu i wrześniu 2004. Od 1 września 2004 r. kontrahent zmienił numer VAT UE. W związku z tym wystawiając fakturę we wrześniu 2004 r. na fakturze Spółka umieściła jego nowy numer VAT UE. Wnioskodawca w związku z powyższym zadaje następujące pytania: czy sporządzając i składając do Urzędu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik wystąpił z zapytaniem czy podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrujacej obrót uzyskany z tytułu transportu osób w kraju oraz na terenie innych krajów Unii Europejskiej.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 tekst jednolity), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim, stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 6.02.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów ze sprzedaży z tytułu krajowego transportu osób, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lwówku Śl. wpłynął wniosek Pana... z dnia 11.01.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie fiskalizacji wykonywanych usług przewozu osób samochodem w kraju i zagranicą. Pismem Nr 009//1/PP/1-1/05 z dnia 20.01.2005 r. tut. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do usunięcia (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.