Termomodernizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termomodernizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
lis

Istota:

Zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku (...)”.

Fragment:

Wnioskodawca będzie realizował projekt pn. „ Termomodernizacja budynku (...) ”. Wnioskodawca będzie ponosił wydatki, tj.: prace budowlane związane z termomodernizacją budynku; prace przygotowawcze, tj. przeprowadzenie audytu energetycznego oraz koszty doradztwa i konsultacji dotyczących rozwiązań budowlanych i kosztorysu inwestorskiego. Wyżej wymienione wydatki są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Budynek będzie wynajmowany i będzie podstawą działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wszystkie faktury dokumentujące ww. wydatki są/będą wystawione na Wnioskodawcę. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Termomodernizacja budynku (...) ”. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest spełniony.

2018
26
wrz

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „Termomodernizacja (...)”.

Fragment:

Wnioskodawca obecnie prowadzi inwestycję pod nazwą „ Termomodernizacja (...) ”, korzystając z dotacji. Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym. Po zrealizowaniu inwestycji nie będzie dokonywać czynności będących przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT, nie będzie dokonywać wynajmu ani użyczenia części wspólnych. W piśmie z dnia 8 sierpnia 2018 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Zainteresowany wskazał, że towary i usługi nabywane w celu realizacji inwestycji pod nazwą „ Termomodernizacja (...) ” nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nabywane towary i usługi służą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Wnioskodawca prosi o interpretację stwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu pod nazwą „ Termomodernizacja (...) ”. Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota Mieszkaniowa na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 nie jest czynnym podatnikiem VAT, w związku z powyższym nie może odzyskać podatku VAT naliczonego. Podatek VAT naliczony jest wydatkiem kwalifikowalnym. Po zakończeniu inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa nie będzie dokonywać czynności będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2018
25
lip

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy będą realizować prace dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy (...) w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja B (...)”

Fragment:

Gmina wnosi o wyjaśnienie (interpretację) przepisów w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku otrzymanym dofinansowaniem projektów pod nazwą: „ Kompleksowa termomodernizacja B (...) ”, „ Kompleksowa termomodernizacja A (...) ”, „ Kompleksowa termomodernizacja C (...) ”, w ramach poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmuje: „ Kompleksowa termomodernizacja A (...) ”: wymianę konstrukcji i pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na budynku głównym, termomodernizację budynku – ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji odgromowej, wymianę kotłowni na gazową z instalacją gazową LPG ze zbiornikiem gazu, z demontażem starej kotłowni węglowej, wykonanie instalacji budowlanych w zakresie niezbędnym dla powyższych robót. „ Kompleksowa termomodernizacja B (...) ” wykonanie kotłowni na pelet i kotłowni gazowej na gaz LPG z demontażem starej kotłowni węglowej, demontaż obudowy tarasu przy budynku przedszkola i wykonanie pokrycia, termomodernizację budynku – ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie instalacji budowlanych w zakresie niezbędnym dla powyższych robót. „ Kompleksowa termomodernizacja C (...) ” Przedmiotem inwestycji była kompleksowa termomodernizacja szkoły wraz z adaptacją części (...)

2018
25
lip

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy będą realizować prace dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy (...) w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja A (...)”.

Fragment:

Gmina wnosi o wyjaśnienie (interpretację) przepisów w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku otrzymanym dofinansowaniem projektów pod nazwą: „ Kompleksowa termomodernizacja B (...) ”, „ Kompleksowa termomodernizacja A (...) ”, „ Kompleksowa termomodernizacja C (...) ”, w ramach poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmuje: „ Kompleksowa termomodernizacja A (...) ”: wymianę konstrukcji i pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na budynku głównym, termomodernizację budynku – ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji odgromowej, wymianę kotłowni na gazową z instalacją gazową LPG ze zbiornikiem gazu, z demontażem starej kotłowni węglowej, wykonanie instalacji budowlanych w zakresie niezbędnym dla powyższych robót. „ Kompleksowa termomodernizacja B(...) ” wykonanie kotłowni na pelet i kotłowni gazowej na gaz LPG z demontażem starej kotłowni węglowej, demontaż obudowy tarasu przy budynku przedszkola i wykonanie pokrycia, termomodernizację budynku – ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie instalacji budowlanych w zakresie niezbędnym dla powyższych robót. „ Kompleksowa termomodernizacja C (...) ” Przedmiotem inwestycji była kompleksowa termomodernizacja szkoły wraz z adaptacją części (...)

2018
25
lip

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy będą realizować prace dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy (...) w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja C (...)”.

Fragment:

Gmina wnosi o wyjaśnienie (interpretację) przepisów w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku otrzymanym dofinansowaniem projektów pod nazwą: „ Kompleksowa termomodernizacja B (...) ”, „ Kompleksowa termomodernizacja A (...) ”, „ Kompleksowa termomodernizacja C (...) ”, w ramach poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmuje: „ Kompleksowa termomodernizacja A (...) ”: wymianę konstrukcji i pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na budynku głównym, termomodernizację budynku – ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji odgromowej, wymianę kotłowni na gazową z instalacją gazową LPG ze zbiornikiem gazu, z demontażem starej kotłowni węglowej, wykonanie instalacji budowlanych w zakresie niezbędnym dla powyższych robót. „ Kompleksowa termomodernizacja B (...) ” wykonanie kotłowni na pelet i kotłowni gazowej na gaz LPG z demontażem starej kotłowni węglowej, demontaż obudowy tarasu przy budynku przedszkola i wykonanie pokrycia, termomodernizację budynku – ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie instalacji budowlanych w zakresie niezbędnym dla powyższych robót. „ Kompleksowa termomodernizacja C (...) ” Przedmiotem inwestycji była kompleksowa termomodernizacja szkoły wraz z adaptacją części (...)

2018
10
maj

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z termomodernizacją budynku szkolnego.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2018 r. (data wpływu 15 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z termomodernizacją budynku szkolnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z termomodernizacją budynku szkolnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą: Termomodernizacja budynku szkolnego (OŚiGW) - segment G, w ramach naboru ogłoszonego dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji . w ramach Osi priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna RPOW 2014-2020. Żłobek nie jest płatnikiem podatku VAT. Beneficjent zamierza złożyć wniosek o dokonanie płatności dotacji wskazując, że podatek VAT, który zapłaci z tytułu wykonania inwestycji jest kosztem kwalifikowanym, a zatem podlegającym refundacji. Beneficjentem dla przedmiotowej operacji jest Gmina natomiast realizatorem przedsięwzięcia Publiczne Gimnazjum - jednostka budżetowa Gminy. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkolnego.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)”.

Fragment:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie realizowała projekt pod nazwą „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) ”.W zakres termomodernizacji wejdą: ocieplenie stropu nad piwnicą, stropu nad poddaszem oraz stropodachu poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa poszycia dachowego, a także wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi. Celem realizowanych działań jest uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej w budynku należącym do sektora publicznego. W budynku podlegającym termomodernizacji znajduje się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który wykonuje w nim wyłącznie czynności niepodlegające podatkowi od towarów i usług oraz czynności z tego podatku zwolnione. Efekty planowanej inwestycji nie będą służyć Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot w związku z realizacją projektu pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) ”.

2018
15
kwi

Istota:

 • prawo do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynków przychodni nr 33 oraz przychodni nr 39, poprzez ustalenie procentowego udziału powierzchni opodatkowanej w powierzchni ogółem przychodni,
 • prawo do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynku przychodni dla dzieci i młodzieży
 • Fragment:

  W ten sposób wliczonym wskaźnikiem procentowym należy odliczyć VAT naliczony zawarty w fakturach dotyczących termomodernizacji budynków przychodni nr .... Ad. 3 ... w ... od budynku przy ul. ... ma prawo odliczenia podatku VAT przy zastosowaniu planowanej proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy o VAT. W ten sposób wyliczoną planowaną proporcją należy odliczyć VAT naliczony zawarty w fakturach dotyczących termomodernizacji budynku przychodni dla dzieci i młodzieży i administracji. Nie jest możliwy podział powierzchni na opodatkowaną i zwolnioną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe - w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynków przychodni nr ... oraz przychodni nr ..., poprzez ustalenie procentowego udziału powierzchni opodatkowanej w powierzchni ogółem przychodni, prawidłowe - w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z termomodernizacją budynku przychodni dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  2018
  19
  sty

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia termomodernizacji budynku siedziby OPS.

  Fragment:

  Zdaniem Gminy, gdyby nie poniosła ona wydatków na termomodernizację budynku, świadczenie usługi odpłatnego udostępniania miejsca reklamowego byłoby znacznie utrudnione. Jednakże, zdaniem tut. Organu efekty przedmiotowej termomodernizacji budynku OPS, nie będą miały związku zarówno bezpośredniego jak i pośredniego z udostępnianiem części budynku OPS w celu umieszczania metalowej tablicy, na której odbiorca usługi umieszczę swoje treści reklamowe. Gmina wskazała wprawdzie, że gdyby nie poniosła wydatków na termomodernizację budynku, to powyższe świadczenie byłoby znacznie utrudnione, jednakże nie oznacza to że nie byłoby możliwe. W konsekwencji – zdaniem tut. Organu – w rozpatrywanej sprawie nie występuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ponoszonymi wydatkami na termomodernizację budynku OPS, a odpłatnym udostępnianiem części tego budynku, umożliwiający dokonanie odliczenia podatku VAT od powyższych wydatków. Z kolei w odniesieniu do wskazanych przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych OPS związanych z odsprzedażą mediów, tj. energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu oraz energii cieplnej na rzecz Spółdzielni Socjalnej, która zajmuje wynajmowane pomieszczenia, wskazać należy, że odsprzedaż mediów nie może mieć samoistnego charakteru, bowiem media zawsze związane są z konkretną nieruchomością (np. budynkiem, lokalem).

  2017
  27
  paź

  Istota:

  Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji w części dotyczącej termomodernizacji budynku Urzędu Miasta oraz budynku MWC, brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji w części dotyczącej termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli i wydatków poniesionych na inżyniera kontraktu.

  Fragment:

  Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli określonych w pkt 1-7 wniosku? Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta M. oraz budynku MWC określonych w pkt 8-9 wniosku? Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych za usługi świadczone przez inżyniera kontraktu w ramach usług świadczonych dla lidera projektu? Zdaniem Wnioskodawcy: Miastu nie będzie przysługiwało prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli określonych w pkt 1-7 wniosku. Miastu, co do zasady, nie będzie przysługiwało prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta M. oraz budynku MWC określonych w pkt 8-9 wniosku.