Terminowość zapłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to terminowość zapłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy w przypadku nienaliczenia i niezapłacenia przez dłużnika odsetek w transakcjach handlowych określonych przepisem art. 7 ustawy z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzyciel może nie dochodzić wymienionych należności bez skutków podatkowych?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po zapoznaniu się z treścią pisma F. „W.” S.A. w S. z dnia 23.04.2004 r. (znak: GR/587/2004, data wpływu do tut. Urzędu 26.04.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z wątpliwościami, czy w przypadku nienaliczenia i niezapłacenia przez dłużnika odsetek w transakcjach handlowych określonych przepisem art. 7 ustawy z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.), wierzyciel może nie dochodzić wymienionych należności bez skutków podatkowych, przedstawia następujące wyjaśnienie: Odsetki przewidziane regulacją ustawy z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.) wywołują skutki w zakresie podatku dochodowego od osób (...)