Termin zawarcia umowy | Interpretacje podatkowe

Termin zawarcia umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin zawarcia umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Od którego dnia mogą być uwzględnione koszty przeznaczone na cele budowlane związane ze spłatą rat kredytu/odsetek rat kredytu? Czy raty spłacane przed aktem notarialnym też można zaliczyć do celów zwolnionych z podatku?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko zawarte we wniosku z dnia 27.12.2006r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie określenia terminu od którego przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego przychodów wydatkowanych na spłatę kredytu, a także odsetek od kredytu. U Z A S A D N I E N I E W dniu 27.12.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny opisany we wniosku:Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w dniu 10.05.2006 r. podpisał Pan umowę przedwstępną na sprzedaż mieszkania położonego w ............przy ulicy.............. W dniu podpisania umowy przedwstępnej otrzymał (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwstycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitarnej.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) art. 88 ust. 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.01.2005 r. (data wpływu 26.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie możliwości odzyskania (odliczenia) podatku naliczonego postanawia uznać przedstawione w podaniu stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W dniu 26.01.2005 r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie pisemny wniosek Wójta Gminy (z dnia 25.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitranej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków.
Fragment:
(...) wymieniona inwestycja jest realizowana przez Gminę w ramach jej działalności statutowej, jest ona ustawowym zadaniem samorządu terytorialnego i nie będzie stanowić przedmiotu działalności gospodarczej. Gmina nie dokonuje odliczeń podatku VAT. Własne stanowisko wnioskodawcy: Gmina nie może odzyskać podatku VAT w związku z tym, że inwestycja realizowana jest w ramach jej działalności statutowej i nie będzie ona stanowić przedmiotu działalności gospodarczej oraz ze względu na termin zawarcia umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. przed dniem 01.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny przedmiotowej sprawy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz danych dostępnych w tut. Urzędzie Skarbowym ustalono, że Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i oprócz czynności podlegających (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitarnej, która zostanie nieodpłatnie przekazana Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.
Fragment:
(...) wymieniona inwestycja jest realizowana przez Gminę w ramach jej działalności statutowej, jest ona ustawowym zadaniem samorządu terytorialnego i nie będzie stanowić przedmiotu działalności gospodarczej. Gmina nie dokonuje odliczeń podatku VAT. Własne stanowisko wnioskodawcy: Gmina nie może odzyskać podatku VAT w związku z tym, że inwestycja realizowana jest w ramach jej działalności statutowej i nie będzie ona stanowić przedmiotu działalności gospodarczej oraz ze względu na termin zawarcia umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. przed dniem 01.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny przedmiotowej sprawy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz danych dostępnych w tut. Urzędzie Skarbowym ustalono, że Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i oprócz czynności podlegających (...)
2011
1
lut

Istota:
Kiedy mogę zmienić umowę o kredyt kontraktowy aby nie stracić prawa do odliczeń kwot wpłaconych w pierwotnym okresie oszczędzania?
Fragment:
(...) Na podstawie art.14 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami/, w związku z pismem z dnia 06.07.2004r.(uzupełnionym w dniu 15.07.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że ulga na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej przysługuje podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontrakowy z bankiem prowadzacym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed 01.01.2002r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel okreslony w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2002r. ( jednolit tekst: Dz. U. Nre 14 poz. 176 z 2000r. z późniejszymi zmianami). Pod warunkiem jednak, iż dotyczy to wyłącznie oszczędności na tym samym rachunku oszczędnościowo kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.