Termin wykonania usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin wykonania usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy zapłaconą karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania usługi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?

Fragment:

(...) W dniu 27.09.2006r. do tutejszego Organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu stosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. W przedstawionym wniosku opisał Pan stan faktyczny z którego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w ramach której świadczy usługi transportowe między innymi na rzecz firmy kurierskiej, z którą ma zawartą umowę. Umowa o świadczenie usług transportowych przewiduje kary pieniężne np. za odstępstwa czasowe od rozkładu jazdy, nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie zleceń. Firma kurierska obciążyła Pana kwotą pieniężną tytułem kar za opóźnienie w przejeździe na fracht oraz wynajęcie transportu dodatkowego. Zostało to udokumentowane notą księgową, o której kwotę kontrahent pomniejszył zapłatę. Pana zapytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary z tytułu nieterminowego wykonania usług. Ustosunkowując (...)