Termin materialny | Interpretacje podatkowe

Termin materialny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin materialny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie dotyczy sposobu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborzez przez podanika uproszczeonej formy wpłacania zaliczek.
Fragment:
(...) Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 11.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 14.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnychpostanawia - uznać stanowisko podatnika za nieprawidłowe Uzasadnienie XXX Sp. z o.o. złożyła do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w trybie art. 25 ust. 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczenie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek wskazujące, iż zaliczka wynosić będzie 52.534 zł. Podatnik podjął decyzję, iż biorąc pod uwagę planowaną strukturę dochodów w 2005 r. będzie dokonywał wpłat zaliczek na zasadach ogólnych, (...)
2011
1
mar

Istota:
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r. Drugi Urząd Skarbowy uprzejmie wyjaśnia: Z akt sprawy wynika, że dnia 12.01.1988 r. Państwo Marta i Sławomir J. nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które stało się ich współwłasnością małżeńską. W 1994 r. małżonkowie rozwiedli się. Dnia 23 stycznia 2002 r., w wyniku apelacji, Sąd Okręgowy w Kielcach przyznał prawo do lokalu mieszkalnego Panu Sławomirowi J., zasądzając jednocześnie spłatę na rzecz byłej żony w wysokości 46.205,45 zł. Wartość lokalu Sąd ustalił na 98.295,00 zł. W związku z powyższym w dniu 23.01.2002 r. Pan Sławomir J., w wyniku działu majątku dorobkowego, stał się wyłącznym właścicielem wyżej opisanego prawa do lokalu mieszkalnego. Prawo to następnie zbył w całości w dniu 27.11.2002 r. za cenę 93.000,00 zł. Za datę nabycia prawa do lokalu przez Pana Sławomira J. w części przypadającej dotychczas Pani Marcie J. należy uznać datę (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.