Termin do załatwienia sprawy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin do załatwienia sprawy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy należności wypłacane w związku z zawartą umową licencyjną podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16 listopada 2006r. wniesionego przez ...... na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 6 listopada 2006 r. Znak: ......stwierdzające że stanowisko ..... przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych jest nieprawidłowe – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uchyla w/w postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Pismem z dnia 29 marca 2006r. .......wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - tzw. milczącego przyjęcia

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 7.04.2006 r., znak: I US. XV111415144106, w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 29.08.2005 r. podatnik wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik od miesiąca sierpnia 1993 r. posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na Politechnice w charakterze profesora nadzwyczajnego. Od miesiąca października 2005 r. podatnik zamierzał rozpocząć 2-letni okres realizacji stypendium naukowego Marie Curie w Wielkiej (...)