Termin do załatwienia sprawy | Interpretacje podatkowe

Termin do załatwienia sprawy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin do załatwienia sprawy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy należności wypłacane w związku z zawartą umową licencyjną podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16 listopada 2006r. wniesionego przez ...... na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 6 listopada 2006 r. Znak: ......stwierdzające że stanowisko ..... przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych jest nieprawidłowe – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uchyla w/w postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Pismem z dnia 29 marca 2006r. .......wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - tzw. milczącego przyjęcia
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 7.04.2006 r., znak: I US. XV111415144106, w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 29.08.2005 r. podatnik wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik od miesiąca sierpnia 1993 r. posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na Politechnice w charakterze profesora nadzwyczajnego. Od miesiąca października 2005 r. podatnik zamierzał rozpocząć 2-letni okres realizacji stypendium naukowego Marie Curie w Wielkiej (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.