Termin do wypowiedzenia się | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin do wypowiedzenia się. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Możliwość wypowiedzenie się podatnika co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 123 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej dalej Ordynacją, organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Stosownie do art. 200. § 1 i § 2 Ordynacji przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Powyższego przepisu nie stosuje się: w przypadkach przewidzianych w art. 123 § 2 oraz w art. 165 § 5; w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego; w przypadku przewidzianym w art. 165 § 7, jeżeli decyzja ma zostać wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu. Artykuł 200 § 1 Ordynacji, zawierający konkretyzację normy ujętej w art. 123 Ordynacji, stanowi procesową gwarancję realizacji (...)