Termin do wydania interpretacji | Interpretacje podatkowe

Termin do wydania interpretacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin do wydania interpretacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pojęcie niewydania postanowienia użyte w art. 14 § 3 Ordynacji podatkowej oznacza brak jego doręczenia w terminie 3 miesięcy, liczonym od dnia otrzymania wniosku w sprawie indywidualnej interpretacji.
Stanowisko zajęte w uchwale 7 sędziów wiąże każdy skład sądu administracyjnego. Gdyby skład orzekający takiego stanowiska nie podzielił ma obowiązek ponownie przedstawić zagadnienie do rozstrzygnięcia odpowiedniemu poszerzonemu składowi sądu.
Fragment:
(...) 1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 lipca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 636/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi B. S. A. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2007 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu w całości oraz zasądził na rzecz strony zwrot kosztów postępowania sądowego. 2. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd l instancji stwierdził, że podstawową kwestią w przedmiotowej sprawie było zachowanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego terminu określonego w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej oraz wpływ uchybienia temu terminowi na możliwość wydania postanowienia w przedmiocie interpretacji. W ocenie Sądu l instancji termin, o którym mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy w związku z tym, że organ podatkowy nie udzielił pisemnej interpretacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku weszła w życie tzw. „milcząca interpretacja”, czy organ podatkowy jest związany stanowiskiem wyrażonym we wniosku złożonym w dniu 26.10.2006 r. oraz czy w związku z zaistniałą sytuacją organ podatkowy związany stanowiskiem podatnika może wydać postanowienie różniące się od stanowiska wnioskodawcy?
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 30.04.2007 r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z dnia 03.04.2007 r., nr 1449/1BV/443/105/2007/KA uznającego za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku Strony z dnia 15.02.2007 r. co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawiepostanawia - odmówić zmiany ww. postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 26.09.2006 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście o udzielenie interpretacji co zakresu i zastosowania przepisów art. 29 ust. 1 oraz art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Pytania podatnika brzmiały następująco: 1. (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.