Technik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to technik. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czynności w zakresie opieki medycznej, świadczone przez technika elektroradiologa.

Fragment:

(...) wiedzy i umiejętności wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Zawód technik elektroradiolog został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie zawodów o symbolu 322(19), podlegających ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Wobec powyższego usługi wykonywane przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, posiadające – jak wskazano we wniosku – uprawnienia technika elektroradiologa należy uznać za wykonywane przez osoby wykonujące zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki medycznej, a zatem wykonywane przez podmioty wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. A zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne sprawy, stwierdzić należy, że skoro opisane przez Pana czynności, jako usługi w zakresie opieki medycznej – służące niewątpliwie (...)