ITPB3/423-112/14/PST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy planowane przez Spółkę wydatki dotyczące uczestnictwa w ramach zorganizowanych targów z branży bezpieczeństwa i higieny pracy związane m.in. z:
1. związane z przygotowaniem i wyposażeniem stoiska Spółki oraz wydatki związanez marketingiem np.:• opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej,• wyposażenie stoiska we wzory towarów handlowych z oferty spółki włączając w to wzory dla klientów,• koszty przygotowania sceny, koszty oprawy muzycznej, artystycznej oraz nagłośnienia,• zaprojektowanie, wykonanie i transport elementów wyposażenia stoiska, koszty zabudowy stoiska,• reklamę w pismach wydawanych przez organizatora targów i na stronach internetowych• zaprojektowanie i wydruk zaproszeń dla klientów,• zakup voucherów uprawniających do wejścia na targi,• ubezpieczenie majątkowe stoiska i jego wyposażenia,• wykonanie prezentacji multimedialnej o ofercie asortymentowej Spółki,
2. związane z obsługą i przebiegiem targów m.in.:• zatrudnienie obsługi stoiska,• zatrudnienie modeli do prezentacji ubrań roboczych• przekazanie z magazynu elementów ubioru z logo firmy dla personelu obsługi oraz pracowników,• zakup gadżetów o niskiej jednostkowej wartości z logo firmy dla kontrahentów (słodyczez logo, długopisy, kubki, smycze, notesy, parasole itp.),• zakup artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych - drobny poczęstunek
3. zorganizowanie noclegów, transportu oraz zapewnienia wyżywienia (na zwyczajowo przyjętym standardowym poziomie) dla pracowników, zaproszonych klientów i gości z centrali C. Czechy, organizację indywidualnych spotkań z partnerami biznesowymiw trakcie targów na terenie obiektu wystawienniczego jaki w obiektach poza halą targową,
4. organizacja standardowej kolacji z klientami, którzy odpowiedzą na zaproszenie przekazane podczas spotkania na targach w celu przedstawienia szczegółowej prezentacji multimedialnejz ofertą Spółki oraz wysłuchania prelekcji przedstawicieli handlowych na temat nowego asortymentu wprowadzanego na rynek,stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowejw Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2014 r. (data wpływu 5 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem w ramach zorganizowanych targów z branży bezpieczeństwa i higieny pracy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2014 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku uczestnictwem w ramach zorganizowanych targów z branży bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka C. P. sp. z o.o. od początku swojej działalności, tj. od lipca 2012 r. jest jedynym autoryzowanym re-dystrybutorem asortymentu oferowanego przez czeską spółkę C. na obszar całej Polski. Spółka zajmuje się sprzedażą środków ochrony indywidualnej. Asortyment Spółki charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi, potwierdzonymi niezbędnymi atestami i certyfikatami, które mają na celu ochronę zdrowia i życia pracowników. Udział w branżowych targach z zakresu BHP jest podyktowany dotarciem do większej grupy odbiorców w celu przedstawienia oferty obecnym i nowym kontrahentom, zapoznania ich z nowymi produktami eliminującymi pojawiające się nowe zagrożenia związane z rozwojem i postępem technologicznym oraz w celu pokazania i ujawnienia coraz częściej pojawiających się podróbek towarów z oferty C.. Zaproszenia do odwiedzenia stoiska Wnioskodawcy kierowane będą do wszystkich obecnych i potencjalnych klientów drogą e-mail, telefonicznie oraz za pośrednictwem przedstawicieli handlowych.

Koszty dotyczące uczestnictwa w targach będą obejmować wydatki:

 1. z przygotowaniem i wyposażeniem stoiska Spółki oraz wydatki związane z marketingiem m.in.:
  1. opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej,
  2. wyposażenie stoiska we wzory towarów handlowych z oferty spółki włączając w to wzory dla klientów,
  3. koszty przygotowania sceny, koszty oprawy muzycznej, artystycznej oraz nagłośnienia,
  4. zaprojektowanie, wykonanie i transport elementów wyposażenia stoiska, koszty zabudowy stoiska,
  5. reklamę w pismach wydawanych przez organizatora targów i na stronach internetowych
  6. zaprojektowanie i wydruk zaproszeń dla klientów,
  7. zakup voucherów uprawniających do wejścia na targi,
  8. ubezpieczenie majątkowe stoiska i jego wyposażenia,
  9. wykonanie prezentacji multimedialnej o ofercie asortymentowej Spółki,
 2. związane z obsługą i przebiegiem targów m.in.:
  1. zatrudnienie obsługi stoiska
  2. zatrudnienie modeli do prezentacji ubrań roboczych
  3. zakup/przekazanie z magazynu elementów ubioru z logo firmy dla personelu obsługi oraz pracowników,
  4. zakup gadżetów o niskiej jednostkowej wartości z logo firmy dla kontrahentów (słodycze z logo, długopisy, kubki, smycze, notesy, parasole itp.),
  5. zakup artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych - drobny poczęstunek...
 3. zorganizowanie noclegów, transportu oraz zapewnienia wyżywienia (na zwyczajowo przyjętym standardowym poziomie) dla pracowników, zaproszonych klientów i gości z centrali C. Czechy,
  1. organizację indywidualnych spotkań z partnerami biznesowymi w trakcie targów na terenie obiektu wystawienniczego jaki w obiektach poza halą targową,
 4. organizacja standardowej kolacji z klientami, którzy odpowiedzą na zaproszenie przekazane podczas spotkania na targach w celu przedstawienia szczegółowej prezentacji multimedialnej z ofertą Spółki oraz wysłuchania prelekcji przedstawicieli handlowych na temat nowego asortymentu wprowadzanego na rynek.

Powyższe wydatki będą dokumentowane odrębnymi fakturami VAT wystawionymi przez poszczególnych dostawców, bądź też będą ujmowane jako kompleksowa usługa na jednej fakturze. Spółka C. P. sp. o.o. jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wszystkie zamierzone wydatki będą wydatkami nie noszącymi znamion wystawności czy okazałości, mają one zapewniać jedynie zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z organizacją targów oraz możliwością przekazania merytorycznych informacji na temat oferty produktowej Spółki, oraz umożliwić bezpośredni kontakt z klientem. Zgodnie z założeniami Spółki planowane wydatki te mają się przekładać się na wzrost przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowane przez Spółkę wydatki dotyczące uczestnictwa w ramach zorganizowanych targów z branży bezpieczeństwa i higieny pracy związane m.in. z:

 1. związane z przygotowaniem i wyposażeniem stoiska Spółki oraz wydatki związane z marketingiem np.:
  1. opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej,
  2. wyposażenie stoiska we wzory towarów handlowych z oferty spółki włączając w to wzory dla klientów,
  3. koszty przygotowania sceny, koszty oprawy muzycznej, artystycznej oraz nagłośnienia,
  4. zaprojektowanie, wykonanie i transport elementów wyposażenia stoiska, koszty zabudowy stoiska,
  5. reklamę w pismach wydawanych przez organizatora targów i na stronach internetowych
  6. zaprojektowanie i wydruk zaproszeń dla klientów,
  7. zakup voucherów uprawniających do wejścia na targi,
  8. ubezpieczenie majątkowe stoiska i jego wyposażenia,
  9. wykonanie prezentacji multimedialnej o ofercie asortymentowej Spółki,
 2. związane z obsługą i przebiegiem targów m.in.:
  1. zatrudnienie obsługi stoiska,
  2. zatrudnienie modeli do prezentacji ubrań roboczych
  3. przekazanie z magazynu elementów ubioru z logo firmy dla personelu obsługi oraz pracowników,
  4. zakup gadżetów o niskiej jednostkowej wartości z logo firmy dla kontrahentów (słodycze z logo, długopisy, kubki, smycze, notesy, parasole itp.),
  5. zakup artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych - drobny poczęstunek
 3. zorganizowanie noclegów, transportu oraz zapewnienia wyżywienia (na zwyczajowo przyjętym standardowym poziomie) dla pracowników, zaproszonych klientów i gości z centrali C. Czechy, organizację indywidualnych spotkań z partnerami biznesowymi w trakcie targów na terenie obiektu wystawienniczego jaki w obiektach poza halą targową,
 4. organizacja standardowej kolacji z klientami, którzy odpowiedzą na zaproszenie przekazane podczas spotkania na targach w celu przedstawienia szczegółowej prezentacji multimedialnej z ofertą Spółki oraz wysłuchania prelekcji przedstawicieli handlowych na temat nowego asortymentu wprowadzanego na rynek,stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przytoczone powyżej wydatki zdaniem Spółki stanowią koszty uzyskania przychodu, gdyż spełniają one przesłanki wskazane w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące przesłanki:

 1. pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 2. być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 3. być właściwie udokumentowany,
 4. nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Spółka uważa, iż zaplanowane przez nią wydatki w celu zorganizowania i uczestnictwaw branżowych targach będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 cyt. ustawy.

Uczestnictwo w targach jest jednym z działań podejmowanych przez Spółkę zmierzających do wzrostu przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów. Zaistnienie na targach przyczyni się do szerokiej reklamy Spółki i jej produktów a niezdecydowanym klientom pomoże w podjęciu decyzji o rozpoczęciu współpracy, dzięki temu Spółka pozyska nowych kontrahentów i zacieśni współpracę z obecnymi.

Planowane wydatki zaliczają się do standardowych kosztów organizacji takiego przedsięwzięcia jakim jest udział w targach branżowych, których celem jest przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji na temat środków ochrony życia i zdrowia pracowników.

W związku z powyższym wydatki te, w ocenie Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ niewątpliwie będą służyły celowi jakim jest zwiększenie przychodu.

Z uwagi na charakter targów, czas ich trwania (z reguły targi są kilkudniowe), przebieg oraz ich cel - do niezbędnych wydatków związanych z przychodem należy zaliczyć również koszty noclegu, posiłku i transportu pracowników, klientów oraz gości. Uczestnicy targów przyjeżdżają na targi z najbardziej odległych stron kraju jak i z zagranicy - na targach spędzają cały dzień lub kilka dni. Poczęstunek, a także nocleg dla wybranych klientów wynika z konieczności zapewnienia uczestnikom targów elementarnych potrzeb mieszczących się w kanonach kontaktów biznesowych - nie mających na celu oferowania partnerom Spółki świadczeń luksusowych czy okazałych. Wydatki planowane na usługę gastronomiczną zarówno w ramach cateringu wewnętrznego, jak i zewnętrznego nie będą stanowiły wydatku służącego konsumpcji, lecz będą służyły realizacji celu jakim będzie zapoznanie klienta z aktualną ofertą, negocjacją warunków dotychczasowych umów lub zawarcie nowych co w konsekwencji ma posłużyć zwiększaniu sprzedaży Spółki. Podczas takich spotkań dochodzi do merytorycznej wymiany zdań i informacji.

Spółka dodatkowo podkreśla, iż żadne z przywołanych wydatków nie mogą być kwalifikowane jako koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z powołanym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. W związku z tym, że w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostało zdefiniowane pojęcie „reprezentacji”, w ocenie Spółki, należy posłużyć się definicją słownikową. Przez „reprezentację” rozumie się okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną-Uniwersalny Słownik Języka Polskiego pod redakcją prof. S. Dubisza (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007).

Zdaniem Spółki, przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zastosowania, bowiem wydatki ponoszone podczas targów, których celem jest m.in. podniesienie wiedzy na temat produktów oferowanych przez Spółkę, zapoznanie odwiedzających z właściwościami sprzedawanych produktów nie noszą znamion wydatków o charakterze reprezentacyjnym. Wydatki te będą służyć realizacji celu uczestnictwa w targach - reklamie, a nie celom reprezentacyjnym.

Wszystkie zamierzone wydatki będą wydatkami nie noszącymi znamion wystawności czy okazałości, mają one zapewnić jedynie zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z uczestnictwem w targach przekładającym się na wzrost przychodów.

Wydatki te nie służą bowiem wykreowaniu pozytywnego wizerunku Spółki czy uwypukleniu jej zasobności, lecz zwiększeniu przychodów ze sprzedawanych produktów, w związku z tym w świetle uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanej 17 czerwca 2013 r. sygn. II FSK 702/11 mogą być zaliczone w poczet kosztów podatkowych.

Dodatkowo należy zauważyć, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki związane z reklamą zalicza się do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów (zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

Reklama to szeroko rozumiane działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Mogą być one realizowane za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy min. podczas targów branżowych. Można wobec tego wyróżnić reklamę towaru, usługi, a także reklamę firmy (przedsiębiorstwa).

Pod pojęciem reklamy rozumieć zatem należy ogół działań Spółki zmierzających do rozpowszechniania informacji o firmie, zaletach jej towarów bądź usług, informacji o miejscach i możliwościach ich nabycia - w celu zwrócenia uwagi na towar lub usługę i zachęcenia do ich zakupu.

I nnymi słowy, reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.

Każde z w/w zamierzanych działań spółki stosowane w określonych okolicznościach takich jak udział w targach spełniają funkcje reklamowe. Identyfikowane są one bowiem z firmą i oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz zachęcając do ich nabycia.

Z kolei promocja, oznacza działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu (usługi) lub przedsięwzięcia. Pod pojęciem promocji kryje się więc ogół czynności związanychz oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji i obietnic. Promocja stanowi także formę zachęty, skłaniającą do nabywania oferowanych produktowi usług, jak również wytwarzającą przychylną opinię o oferowanych produktach.

Jak wynika z powyższego opisu, celem organizowanych targów jest także prezentowanie Spółki i jej oferty, podniesienie wiedzy na temat produktów oferowanych przez Spółkę, zapoznanie z właściwościami sprzedawanych produktów i ich obsługą, nawiązanie i utrzymanie kontaktów z partnerami rynkowymi.

Celem tych działań jest ciągłe utrzymywanie wysokiej znajomości produktów Spółki przez przyszłych i obecnych kontrahentów. Ponadto, przekazanie fachowej wiedzy na temat produktu zwiększa jego szanse na rynku, a w im większej ilości miejsc zostanie on użyty, tym większe zaufanie będą budziły produkty Spółki. Tego rodzaju postępowanie Spółki sprowadza się do prezentacji wyrobów oraz tworzenia i umacniania ich znajomości na rynku.

Mając na uwadze powyższe, planowane przez Spółkę działania mieszczą się w pojęciu reklamy i promocji. Tym samym, wydatki planowane przez Spółkę na organizację targów należy uznać za wydatki o charakterze reklamowym, stanowiące koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uznać zatem należy, że wskazane we wniosku wydatki spełniają przesłankę celowości ich poniesienia wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami (służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów) oraz nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm. – dalej: „ustawa”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Przepis sformułowany przez ustawodawcę ma charakter ogólny (tzw. klauzula generalna).

Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Kosztami uzyskania przychodów są wyłącznie takie koszty, które spełniają kumulatywnie warunki określone w cytowanym art. 15 ust. 1, tj.:

 • zostały poniesione przez podatnika,
 • ich poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów (tzw. przesłanka celowości kosztów),
 • nie zostały wymienione w zamkniętym katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy.

Pierwsza z wymienionych przesłanek odnosi się do możliwości przypisania faktu poniesienia kosztu do osoby podatnika. Kosztem uzyskania przychodu mogą być wyłącznie koszty obciążające samego podatnika – wartość ciężarów, jakie ponosi podatnik w toku prowadzenia działalności (funkcjonowania). Poniesienie kosztu jest – co do zasady – związane z faktycznym i definitywnym przesunięciem określonej wartości z majątku podatnika do majątku innego podmiotu.

Przesłankę celowości kosztu uważa się za spełnioną, gdy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem danego kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł – obiektywnie oceniając – oczekiwać takiego efektu.

Katalog wydatków wyłączonych z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ustawy ma charakter zamknięty. Wśród wydatków nieuważanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił m.in. – w pkt 28 tego przepisu – koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje przy tym terminu „reprezentacja”, ani też nie odsyła w celu jego wyjaśnienia do innych przepisów prawa. Poszukując znaczenia tego pojęcia, należy zatem w pierwszej kolejności odnieść się do języka powszechnego, w którym „reprezentacja” oznacza:

 • grupę osób, instytucję występującą w czyimś imieniu, reprezentującą czyjeś interesy, przedstawicielstwo”;
 • reprezentowanie kogoś lub czegoś”;
 • okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycja społeczną” .

(por. Uniwersalny Słownik Języka Polskie pod red. St. Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; http://sjp.pwn.pl; Słownik języka polskiego. Tom III., pod red. M. Szymczaka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981 r.). Pomocną może być również etymologia tego słowa - „repraesentatio” (łac.) oznacza „wizerunek”.

Zatem za wydatki „na reprezentację”, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami targów.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powyższe rozważania należy stwierdzić, że opisane we wniosku wydatki poniesione przez Spółkę w związku uczestnictwem w ramach zorganizowanych targów z branży bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy. Bowiem jak wynika ze stanu sprawy wszystkie wydatki nie będą nosiły znamion wystawności czy okazałości, mają one zapewniać jedynie zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z organizacją targów oraz możliwością przekazania merytorycznych informacji na temat oferty produktowej Spółki, oraz umożliwić bezpośredni kontakt z klientem.

Zatem celem tych targów nie jest wyłącznie stworzenie dobrego wizerunku firmy Wnioskodawcy czy też wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Poniesione wydatki spełniają zatem przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy - są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tym samym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując stanowisko Spółki wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń