Tajemnica bankowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tajemnica bankowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Przepisy art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926; zm.: z 1997 r. Nr 160, poz. 1083; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 11, poz. 95) są zgodne z art. 47, art. 31 ust. 3, art. 49, art. 51 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

(...) się do innych dóbr konstytucyjnych ani innych celów, którym prawo to służy (M. Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona , Warszawa 1997, s. 127 i nast.). Wprawdzie precyzyjne określenie zakresu sfery prywatności może w wielu przypadkach sprawiać trudności, nie ulega jednak wątpliwości, że prawna ochrona życia prywatnego obejmuje m.in. informacje dotyczące sytuacji majątkowej oraz sposobu dysponowania swoim majątkiem. Tajemnica bankowa stanowi jeden ze środków realizacji prawa do ochrony prawnej życia prywatnego. Ponieważ prywatność jest dobrem autonomicznym, nie można redukować celów tajemnicy bankowej do zapewnienia bezpieczeństwa wkładów oraz osób gromadzących środki i dokonujących transakcji. Nie można również ustalać zakresu tajemnicy bankowej w oparciu o tak określone cele jej ustanowienia. Podstawowym celem tajemnicy bankowej jest zapewnienie jednostce ochrony przed możliwością (...)