Szwecja | Interpretacje podatkowe

Szwecja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Szwecja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy należy pobrać i odprowadzić do polskiego urzędu zryczałtowany 20% podatek dochodowy od uzyskanych na terenie Szwecji przez nierezydenta przychodów w tytułu umowy zlecenia, czy będzie on podlegał opodatkowaniu w Szwecji? Czy należy wystawić zleceniobiorcy deklarację IFT-1R i ująć kwotę dochodu w poz. 71 czy 72?
Fragment:
W ramach działalności Wnioskodawczyni podpisała umowę ze Szwedzką firmą na wykończenie drewnianych domów, znajdujących się na terenie Szwecji. W celu realizacji umowy firma planuje zatrudnić na umowę zlecenie obywatela polskiego, który od ponad roku mieszka na stałe wraz z rodziną w Szwecji. Zleceniobiorca nie posiada stałej placówki w Polsce. Pracę wykonywał będzie wyłącznie w Szwecji w ramach zawartej z Wnioskodawczynią usługi. Zleceniobiorca przedstawił certyfikat rezydencji ze szwedzkiego urzędu podatkowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy należy pobrać i odprowadzić do polskiego urzędu zryczałtowany 20% podatek dochodowy od uzyskanych na terenie Szwecji przez nierezydenta przychodów w tytułu umowy zlecenia, czy będzie on podlegał opodatkowaniu w Szwecji? Czy należy wystawić zleceniobiorcy deklarację IFT-1R i ująć kwotę dochodu w poz. 71 czy 72? Zdaniem Wnioskodawczyni przychód osiągnięty przez nierezydenta ze Szwecji powinien być opodatkowany w Szwecji. Zleceniodawca na koniec roku wystawia dokument IFT-1R i wykazuje kwotę dochody w poz. 71. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
14
cze

Istota:
Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce w związku z osiąganiem dochodów z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Szwecji i sposobu ich opodatkowania.
Fragment:
W analizowanym przypadku warunki opisane w art. 15 ust. 2 UPO nie zostaną spełnione ponieważ: Wnioskodawca przebywa na terytorium Szwecji przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym; wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę na terytorium Szwecji; Wobec powyższego należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę będącego polskim rezydentem podatkowym, z tytułu umowy o pracę wykonywanej dla Spółki Szwedzkiej na terytorium Szwecji może podlegać opodatkowaniu zarówno w Szwecji jak i w państwie rezydencji, czyli w Polsce. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tego tytułu znajduje natomiast zastosowanie tzw. metoda wyłączenia z progresją określona w art. 22 ust. 1 pkt a) UPO oraz w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. a) UPO w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który stosownie do postanowień niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Szwecji, to Polska, z uwzględnieniem postanowień punktu (b), wyłączy taki dochód od opodatkowania.
2017
17
maj

Istota:
Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce w związku z osiąganiem dochodów z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Szwecji i sposobu ich opodatkowania.
Fragment:
W analizowanym przypadku warunki opisane w art. 15 ust. 2 UPO nie zostaną spełnione ponieważ: Wnioskodawca przebywa na terytorium Szwecji przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym; wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę na terytorium Szwecji; Wobec powyższego należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę będącego polskim rezydentem podatkowym, z tytułu umowy o pracę wykonywanej dla Spółki Szwedzkiej na terytorium Szwecji może podlegać opodatkowaniu zarówno w Szwecji jak i w państwie rezydencji, czyli w Polsce. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tego tytułu znajduje natomiast zastosowanie tzw. metoda wyłączenia z progresją określona w art. 22 ust. 1 pkt a) UPO oraz w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. a) UPO w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który stosownie do postanowień niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Szwecji, to Polska, z uwzględnieniem postanowień punktu (b), wyłączy taki dochód od opodatkowania.
2017
17
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien rozliczać podatek dochodowy na terenie Szwecji z tytułu kontraktu, wyłączając przychody i koszty dotyczące kontraktu z podstawy opodatkowania na terenie Polski?
Fragment:
Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10 i 12 mogą być opodatkowane w Szwecji, Polska zezwoli na obliczenie od podatku tej osoby sumy równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Szwecji. Jednakże obliczenie nie może przekroczyć tej części podatku obliczonej przed dokonaniem odliczenia, która odpowiada tej części dochodu osiągniętego w Szwecji. W niniejszej sprawie Wnioskodawca podpisał z podmiotem zarejestrowanym na terenie Szwecji kontrakt na budowę nieruchomości w Szwecji. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie, wyprodukowanie prefabrykatów, dostarczenie oraz montaż budynku. Produkcja i montaż obejmują ściany, płyty stropowe typu filigran, schody, półpiętra, belki itp. W umowie oddzielnie określono wynagrodzenie za projektowanie, elementy prefabrykowane, transport oraz montaż. Projektowanie rozpoczęło się na początku roku 2016, ostateczna kontrola z protokołem odbioru ma odbyć się w listopadzie 2017 roku. Na cele rozliczania podatku dochodowego ww. umowa została zgłoszona do urzędu skarbowego w Szwecji, który podjął decyzję o konieczności rozliczania podatku dochodowego z tytułu powyższego kontraktu na terenie Szwecji. Z powyższego opisu sprawy oraz własnego stanowiska Wnioskodawcy wynika, że prace budowlane i czynności związane z tymi pracami będą trwały powyżej 12 miesięcy.
2017
16
maj

Istota:
Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce w związku z osiąganiem dochodów z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Szwecji i sposobu ich opodatkowania.
Fragment:
W analizowanym przypadku warunki opisane w art. 15 ust. 2 UPO nie zostaną spełnione ponieważ: Wnioskodawca przebywa na terytorium Szwecji przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym; wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę na terytorium Szwecji; Wobec powyższego należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę będącego polskim rezydentem podatkowym, z tytułu umowy o pracę wykonywanej dla Spółki Szwedzkiej na terytorium Szwecji może podlegać opodatkowaniu zarówno w Szwecji jak i w państwie rezydencji, czyli w Polsce. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tego tytułu znajduje natomiast zastosowanie tzw. metoda wyłączenia z progresją określona w art. 22 ust. 1 pkt a) UPO oraz w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. a) UPO w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który stosownie do postanowień niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Szwecji, to Polska, z uwzględnieniem postanowień punktu (b), wyłączy taki dochód od opodatkowania.
2017
14
maj

Istota:
Jak ustalić miejsce (kraj) opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia usług budowlanych na terytorium Szwecji.
Fragment:
W piśmie z 3 października 2016 r. stanowiącym uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez niego na terenie Szwecji usługi nie są wykonywane poprzez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która została podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193). Ponadto stwierdził, że na terenie Szwecji nie posiada, ani też nie zamierza tworzyć siedziby zarządu, biura, filii, warsztatu, fabryki, bądź jakiejkolwiek innej placówki, którą jako zakład określa art. 5 ww. konwencji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy całość uzyskiwanych przychodów Wnioskodawca powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznym w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód polskiego rezydenta podatkowego z tytułu świadczonych usług w Szwecji w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2016
29
lis

Istota:
Jak ustalić miejsce (kraj) opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia usług budowlanych na terytorium Szwecji.
Fragment:
W piśmie z 11 października 2016 r. stanowiącym uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez niego na terenie Szwecji usługi nie są wykonywane poprzez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która została podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193). Ponadto stwierdził, że na terenie Szwecji nie posiada, ani też nie zamierza tworzyć siedziby zarządu, biura, filii, warsztatu, fabryki, bądź jakiejkolwiek innej placówki, którą jako zakład określa art. 5 ww. konwencji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy całość uzyskiwanych przychodów Wnioskodawca powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznym w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód polskiego rezydenta podatkowego z tytułu świadczonych usług w Szwecji w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2016
29
lis

Istota:
Czy wypłacane Wnioskodawczyni stypendium ze szwedzkiego Instytutu podlega opodatkowaniu w Polsce i jeśli tak to w jakim zakresie?Czy wypłacana Wnioskodawczyni rekompensata z Instytutu podlega opodatkowaniu w Polsce i jeśli tak w jakim zakresie?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów ze Szwecji. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Powiązania osobiste i gospodarcze w Szwecji i Polsce. Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski i do końca 2013 roku rozliczała się w Polsce, jako osoba o nieograniczonym obowiązku podatkowym. W dniu 2 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni wyjechała z Polski i zamieszkała, z obywatelem szwedzkim. W dniu 9 lipca 2014 r. w Szwecji Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński, który zarejestrowała następnie w Polsce. Wnioskodawczyni mieszka w lokalu wynajmowanym przez męża. Wnioskodawczyni posiada wpis do szwedzkiego rejestru ludności prowadzonego przez szwedzki urząd podatkowy. Szwedzkie organy podatkowe od roku 2014 traktują Wnioskodawczynię jako osobę posiadającą rezydencję podatkową w Szwecji. W roku 2014 uzyskiwane przez Wnioskodawczynię dochody w Szwecji podlegają kwalifikacji jako stypendia i nie są zatrudnieniem. Obecnie Wnioskodawczyni poszukuje pracy w Szwecji w zawodzie lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Przez cały rok 2014 Wnioskodawczyni posiadała afiliację na uczelni w Szwecji (stypendium, staż podoktorski w pełnym wymiarze). Afiliację na uczelni w Polsce Wnioskodawczyni posiadała w okresach do 30 czerwca (umowa o pracę na czas określony, 1/2 etatu naukowo-dydaktycznego, starszy asystent) a następnie od 4 sierpnia 2015 r. do chwili obecnej (umowa o pracę na czas określony do 30 czerwca 2019, 1/8 etatu naukowego, adiunkt).
2016
26
lis

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości położonej w Szwecji oraz opodatkowanie emerytury ze Szwecji.
Fragment:
Zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji, że dywidendy te mogą być opodatkowane w Polsce na podstawie Ustawy o podatku od osób fizycznych, z zastosowaniem szczegółowych przepisów Konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r. Emerytura, którą Wnioskodawca otrzymuje w Szwecji opodatkowana jest w Szwecji, na mocy decyzji szwedzkiego urzędu skarbowego (stan faktyczny oraz zdarzenia przyszłe). Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji, że emerytura, która jest wypłacana w Szwecji, może być nadal opodatkowana w Szwecji na podstawie szwedzkich przepisów podatkowych. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a także stosuje się do niego przepisy Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r. Emerytura, która jest wypłacana Wnioskodawcy w Szwecji, otrzymywana jest w ramach ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż nieruchomości położonej w Szwecji (...)
2016
4
sie

Istota:
Dochody uzyskane z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii Wnioskodawca opodatkuje w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dywidendy szwedzkich firm Wnioskodawca może opodatkować w Polsce na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych, z zastosowaniem postanowień konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r.
Fragment:
Obecnie Wnioskodawca posiada akcje w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii, które nabywa oraz zbywa je za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwecji. Aktywa majątkowe spółek zagranicznych, które obecnie Wnioskodawca posiada z zamiarem zbycia, nie składają się głównie z majątku nieruchomego, ani z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego. Dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę w Szwecji dotyczą innych spółek szwedzkich, niż spółka prawa handlowego zarejestrowana przez Wnioskodawcę w Szwecji. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy dochody z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółkach zagranicznych oraz dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę ze spółek szwedzkich podlegają opodatkowaniu w Polsce. W pierwszej kolejności organ podatkowy odniesie się do skutków podatkowych sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) spółek zagranicznych, tj. spółek z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. W związku z tym zastosowanie znajdują postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W myśl art. 13 ust. 1 konwencji między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz.
2016
2
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szwecja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.