Szkolne formy kształcenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkolne formy kształcenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy świadczenia pieniężne otrzymane przez pracownika od pracodawcy w zakresie pokrycia części kosztów studiów podyplomowych odbywanych bez skierowania pracodawcy są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Do odrębnych przepisów należy zaliczyć rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, określające szczegółowo m. in. pozaszkolne formy kształcenia wskazując je poprzez enumeratywne wymienienie jako: kursy, kursy zawodowe, seminaria, praktyki zawodowe, zatem studia podyplomowe należy uznać jako kształcenie w formach szkolnych. Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych pracownikowi dokształcającemu (...)