Szkolenie uczniów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkolenie uczniów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń przez szkołę państwową dla prywatnej firmy w zamian za nieodpłatne, cykliczne szkolenia jej uczniów?

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.07.2003 r. uprzejmie informuje. Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega zamiana towarów, zamiana usług oraz zamiana towaru na usługę i usługi na towar. Jednocześnie w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1a stosowanie przepisów powołanej ustawy zostało wyłączone w stosunku do wydania towarów na podstawie umowy użyczenia. W przedmiotowym przypadku należy zatem rozważyć, czy lokal został Spółce wydany na podstawie umowy użyczenia, a zatem pod tytułem darmym, czy też wykonana przez Spółkę i podmiot udostępniający lokal czynność polega na zamianie usług, która podlega opodatkowaniu na zasadach (...)