Szkodliwość | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkodliwość. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione przez wieloodziałową Spółkę na napoje, przekąski i ciepłe dania dla przedstawicieli poszczególnych oddziałów i kontrahentów można zaliczyć do kosztów reprezentacji i reklamy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Spółka powinna odprowadzić podatek od towarów i usług?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Spółka z o.o. organizuje spotkania i narady komórek organizacyjnych przedstawicieli poszczególnych oddziałów firmy. W trakcie powyższych spotkań podawane są napoje tj. np. kawa, herbata oraz drobne przekąski, paluszki, ciastka lub kanapki jak również sporadycznie podawany jest gorący posiłek, który spożywany jest na miejscu w siedzibie spółki lub w restauracji. Wydatki przeznaczone na ww. spotkania firma zalicza do kosztów reprezentacji i odprowadza od przekazanych towarów należny podatek od towarów i usług. W myśl art. 15 ust. l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy koszt zakupu okularów korygujących wzrok będzie kosztem uzyskania przychodów -niezależnie od jego wysokości - oraz jaka jest wysokość kwoty, którą jest zobowiązany pokryć pracodawca ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), tut. organ podatkowy w odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.01.2004r. (data wpływu 03.02.2004r.), dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 237 6 i art. 237 15 Kodeksu pracy – ustawa z dnia 26.06.1974 r. oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998r. (Dz. U. Nr 148 poz. 973 ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniami lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. (...)