Szkoda materialna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoda materialna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy opodatkowania umorzonej spłaty należności stanowiącą równowartość wyrządzonej przez pracownika szkody w zakładzie pracy

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku P. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe . Pismem z dnia 2.12.2005 r. wnioskodawca zwrócił się z prośbą o interpretację przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania umorzonej spłaty należności stanowiącą równowartość wyrządzonej przez pracownika szkody w zakładzie pracy. W swoim wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: P. jako pracodawca umorzył pracownikowi spłatę należności stanowiącej równowartość wyrządzonej (...)