Szczególny nadzór podatkowy | Interpretacje podatkowe

Szczególny nadzór podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szczególny nadzór podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Który organ podatkowy jest właściwy do sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego przy przewozie oleju bazowego ze składu podatkowego na Łotwie do składu podatkowego w Polsce i czy podlega temu nadzorowi podmiot przewożący ten towar?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskeim z dnia 15 marca 2006 r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za nieprawidłowe w zakresie pytania 3. UZASADNIENIE W dniu 15 marca 2006 r. Spółka złożyła do Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiła następujący stan faktyczny:Przedmiotem działalności spółki jest pośrednikiem w sprzedaży i przewozie olejów bazowych z Łotwy do odbiorców krajowych – składów podatkowych.W powyższych transakcjach spółka występuje jako pośrednik pomiędzy łotewskim składem podatkowym a składami podatkowymi nabywców w Polsce. Spółka nie posiada statusu podmiotu prowadzącego skład (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przyjęcie do magazynu spirytusu skażonego środkami dopuszczonymi do skażania na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE, nabytego wewnątrzwspólnotowo i obrót nim podlega szczególnemu nadzorowi podatkowemu?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) zmienione pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące objęcia szczególnym nadzorem podatkowym alkoholu etylowego całkowicie skażonego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony wniosek zmieniony pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący objęcia szczególnym nadzorem podatkowym (...)
2011
1
maj

Istota:
Jakie są opodatkowania podatkiem akcyzowym wytwarzanych przez przedsiębiorstwo estrów metylowych, gliceryny oraz zużywanych do wytworzenia tychże wyrobów surowców w postaci oleju rzepakowego i metanolu.
Fragment:
(...) 6a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 z późn. zm.) oraz § 43 i § 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598 z późn. zm.) uznał, iż XXXXXXXXX, jako podmiot wytwarzający estry metylowe, podlega szczególnemu nadzorowi podatkowemu oraz może być objęty stałym nadzorem. W uzasadnieniu postanowienia podkreślono, iż szczególny nadzór podatkowy obejmuje nie tylko wyroby kwalifikowane jako wyroby akcyzowe. Na powyższe postanowienie XXXXXXXXXX, pismem datowanym na 20.02.2006 r., wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu.W zażaleniu podniesiono, iż organ I instancji błędnie zakwalifikował, uzyskiwane w trakcie prezentacji urządzeń, estry metylowe do grupy biokomponentów, a w konsekwencji błędnie przyjął, iż wyroby te podlegają szczególnemu nadzorowi podatkowemu. W motywach (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym przy sprzedaży gliceryny z przeznaczeniem do celów innych niż napędowe, opałowe lub jako dodatki i domieszki do paliw silnikowych oraz czy gliceryna nieoczyszczona podlega przepisom o szczególnym nadzorze podatkowym ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony - pismo z dnia 31 sierpnia 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 4 września 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu postanawia uznać stanowisko przedstawione przez stronę za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 4.09.2006 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek XXXXXX o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: XXXXXX, wpisana pod nr RS xxxxxxx, zajmuje się produkcją wyrobu pod nazwą estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych o symbolu PKWiU 24.66.48-90.30. Estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych wytwarzane są z odnawialnych źródeł energii, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy płyn do spryskiwaczy samochodowych o kodzie PKWiU 24.66.33.50 może być konfekcjonowany poza składem podatkowym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i 217 w związku z art.14a,14b §1 i §2ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz złożonym zapytaniem Strony z dnia 10-10-2005 r (data wpływu do Urzędu Celnego 18.10.2005r.) postanawiam, iż stanowisko przedstawione przez Stronę a dotyczące konfekcjonowania płynu do spryskiwaczy w miejscu nie będącym składem podatkowym jest prawidłowe w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Uzasadnienie W dniu 18-10-2005 do Urzędu Celnego w Zamościu wpłynął wniosek Strony o udzielenie informacji w zakresie możliwości podjęcia i realizacji procesu konfekcjonowania produktu będącego płynem do spryskiwaczy samochodowych ? kod PKWiU 24.66.33.50 ? poza składem podatkowym. Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu na podst. art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przedkłada w załączeniu wyjaśnienia dotyczące (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w związku ze zmianą przepisów rozporządzenia z 7 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz.U. nr 65, poz.598 ze zmianami) wyrób akcyzowy o nazwie toluen (PKWiU 24.14.12-25.20) nadal jest objęty szczególnym nadzorem podatkowym u podmiotu dokonującego nabycia tego towaru w kraju jako uprawniony nabywca na podstawie złożonego oświadczenia ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14 § 1, § 4 i art. 217 § 1, § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu po rozpatrzeniu Państwa wniosku NRp/2785/04 z dnia 14 października 2005 roku. w sprawie stosowania przepisów prawa w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i objęcia ich szczególnym nadzorem podatkowym stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Firma nabywa w kraju od podmiotu będącego składem podatkowym wyrób akcyzowy o nazwie Toluen jako uprawniony nabywca - zwolnienie z akcyzy następuje na podstawie złożonego oświadczenia.(§ 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Dz. U. z 2004 roku Nr 97 poz.966 ze zmianami zmianami). Zgodnie z nowelizacją § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonywania (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.