Szafa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szafa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

- dotyczy prawa do odliczenia trwałej zabudowy kuchni z wyłączeniem zabudowy zlewozmywaka

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Pani R.G. NIP (...) zam. w (...) w sprawie prawa do odliczenia trwałej zabudowy kuchni z wyłączeniem zabudowy zlewozmywaka jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W skierowanym do organu podatkowego piśmie w dniu 11.01.2005 r. Strona wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ): "Stosownie do swoich właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w (...)