Szacowanie (szacunek) | Interpretacje podatkowe

Szacowanie (szacunek) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szacowanie (szacunek). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zastosowana przez Spółkę metoda ustalenia cen w transakcji zawieranej z ... jest prawidłowa z punktu widzenia art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zasad określonych w par. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników2.Czy zgodnie z par.3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia, w trakcie ewentualnej weryfikacji sposobu rozliczeń z tytułu transakcji zawieranej przez Spółkę z ..., organy podatkowe powinny stosować metodę wybraną i uzasadnioną przez Spółkę (czyli metodę koszt plus)?3.Czy sposób wyznaczenia przez Spółkę marży z tytułu realizacji transakcji na poziomie 5% dla metody koszt plus w wariancie porównania zewnętrznego spełnia wymogi określone w par. 6 ust. 2 w/w Rozporządzenia ?
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników – Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Przepisy art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowią podstawę prawną dla organów podatkowych i kontrolnych do określenia dochodu podatnika w sposób odmienny niż nakazuje to definicja podstawowa określona w art. 7 (...)
2011
1
sty

Istota:
Opodatkowanie usług polegających na szacowaniu ruchomości oraz nieruchomości, w ramach postępowań sądowych na zlecenie komorników sądowych w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami egzekucyjnymi.
Fragment:
(...) Za prawidłową klasyfikację usług i towarów ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność wyłącznie jednostka świadcząca usługi i sprzedająca towary, natomiast pomocniczo należy traktować opinię wydawaną przez właściwą jednostkę autorską, tj. Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwalnia się od podatku VAT usługi komorników sadowych świadczone na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji. Powyższe oznacza, iż zwolnienie to dotyczy wyłącznie czynności wykonywanych przez komorników sądowych. Usługi związane z „szacowaniem ruchomości oraz nieruchomości” wykonywane przez podatnika nie będącego komornikiem sądowym (działającym na podstawie ww. ustawy) winny być opodatkowane właściwą stawką podatku (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.