Szacowanie podstawy opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Szacowanie podstawy opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szacowanie podstawy opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Szacowanie podstawy opodatkowania w przypadku braku pełnego prawa do odliczenia podatku VAT.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.11.2010 r. (data wpływu 08.11.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania w przypadku braku pełnego prawa do odliczenia podatku VAT - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.11.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy (...)
2011
1
wrz

Istota:
Szacowanie podstawy opodatkowania w przypadku pełnego prawa do odliczenia podatku VAT
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.11.2010 r. (data wpływu 08.11.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania w przypadku pełnego prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.11.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania (...)
2011
1
wrz

Istota:
Szacowanie podstawy opodatkowania.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2010 r. (data wpływu 29 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 czerwca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania. W przedmiotowym wniosku zostało (...)
2011
1
wrz

Istota:
1. Merytorycznej kontroli Sądu kasacyjnego podlega tylko zarzut procesowy skierowany przeciwko wyrokowi wojewódzkiego sądu administracyjnego, a nie przeciwko decyzji organu podatkowego. Powołanie w skardze kasacyjnej art. 23 Ordynacji podatkowej, stanowiącego element procedury obowiązującej przed organem podatkowym, w oderwaniu od przepisów postępowania sądowego, uniemożliwiło merytoryczną analizę postawionego zarzutu.
2. Organy podatkowe oceniają zgromadzone w sprawie dowody na mocy art. 191 Ordynacji podatkowej, bowiem art. 80 K.p.a. formułuje zasadę swobodnej oceny dowodów w ogólnym postępowaniu administracyjnym, a nie podatkowym.
3. Brak rozważań Sądu pierwszej instancji w zakresie argumentacji skargi dotyczących oceny przyjętej metody szacowania podstawy opodatkowania, nie stanowi istotnego naruszenia przepisów postępowania, skoro nie zmienia tego, że stanowisko wyrażone w orzeczeniu jest zgodne z prawem.
Fragment:
(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 maja 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 291/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Mirosławy i Jacka K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2007 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. Jak wynika z motywów w/w orzeczenia, sporną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy rozstrzygnięcie wymiarowe Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku z dnia 11 września 2006 r., powołując się na art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), dalej O.p. Poprzednie rozstrzygnięcia wymiarowe organów podatkowych w powyższym zakresie były kilkukrotnie uchylane, w toku sądowej ich kontroli, z uwagi na poczynione przy ich wydawaniu uchybienia procesowe. U podstaw obecnie zaskarżonej decyzji legły ustalenia faktyczne, poczynione przez organy podatkowe z uwzględnieniem wytycznych zawartych w (...)
2011
1
lip

Istota:
Szacowanie podstawy opodatkowania w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu do Ministerstwa Finansów: 15 stycznia 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 24 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 26 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szacowania podstawy opodatkowania – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 stycznia 2008 (...)
2011
1
cze

Istota:
Podatnik zapytuje w jaki sposób rozliczyć podatek VAT z tytułu importu usług transportowych, w sytuacji gdy nabywca otrzymuje fakturę od kontrahenta wystawioną po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2005 r. (data wpływu 03.10.2005 r.), uzupełnionego w dniu 25.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu usług transportowych, w sytuacji gdy nabywca otrzymuje fakturę od kontrahenta wystawioną po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Spółka prowadzi działalność spedycyjną na terenie Unii Europejskiej. Otrzymuje faktury zakupu potwierdzające wykonanie zleconych usług transportowych od przewoźników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W przedmiotowych fakturach kontrahent podaje numer NIP UE (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik powinien dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego wykazanego w zniszczonych fakturach zakupu oraz, czy w sytuacji, gdy wskutek powodzi zniszczeniu uległa część dokumentów źródłowych może znaleźć zastosowanie art. 23 Ordynacji podatkowej przewidujący szacowanie podstawy opodatkowania ?
Fragment:
(...) niektórych kontrahentów. Faktury zniszczone przez powódź znajdują się w posiadaniu Spółki, jednakże w wyniku zalania nie można ich odczytać. W związku z zaistniałym stanem faktycznym Podatnik zadał pytanie, czy powinien dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego wykazanego w zniszczonych fakturach zakupu oraz, czy w sytuacji, gdy wskutek powodzi zniszczeniu uległa część dokumentów źródłowych może znaleźć zastosowanie art. 23 Ordynacji podatkowej przewidujący szacowanie podstawy opodatkowania. Zdaniem Podatnika, w przedstawionej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 23 ustawy - Ordynacja podatkowa, gdyż zniszczenie dokumentów nie nastąpiło wskutek zaniedbań Spółki, Spółka posiada w całości księgi rachunkowe i ewidencje VAT, a brakuje jej tylko niektórych faktur zakupu. W opinii Spółki, nie jest ona również zobowiązana do korekt odliczonego podatku, gdyż zniszczone faktury nadal znajdują się w posiadaniu Spółki, a w wyniku zalania (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.