Szacowanie obrotu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szacowanie obrotu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy przepis art. 90 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący szacunkowego wyliczenia proporcji, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego dotyczy podatnika, który świadczy usługi i sprzedaje towary opodatkowane.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnik od stycznia 2004r. prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi oraz sprzedaje towary podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Ocena prawna stanu faktycznego: W myśl art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Przepis art. 90 ust 2 cyt. ustawy stanowi, iż jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty (...)