Systemy alarmowe | Interpretacje podatkowe

Systemy alarmowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to systemy alarmowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku dokonania montażu systemu alarmowego w budynku mieszkalnym (robocizna razem z materiałem) należy zastosować stawkę obniżoną 8%?
Fragment:
(...) systemu alarmowego - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 23 maja 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla wykonywania montażu systemu alarmowego. We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe. Firma wykonuje montaż systemu alarmowego w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym. System ten jest trwale powiązany z budynkiem. Wnioskodawca stosuje obecnie dla takiej usługi wraz z materiałem stawkę podatku podstawową tj. 23%. Z uzupełnienia wniosku wynika, że montaż systemów alarmowy „ dotyczy budynków sklasyfikowanych w PKOB z nr 111 ”. Wnioskodawca nabywa na własny rachunek elementy składowe od innych firm i dokonuje montażu w budynku lub mieszkaniu klienta. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku dokonania montażu systemu alarmowego w budynku mieszkalnym (robocizna razem z materiałem) należy zastosować stawkę obniżoną 8%... Zdaniem Wnioskodawcy dla całości „ robocizna + materiał ” należy zastosować stawkę obniżoną 8%.
2014
22
sie

Istota:
Czy w oparciu o przepisy art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz § 7 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, usługi montażu i konserwacji systemów alarmowych wykonywane w obiektach budownictwa społecznego oraz budownictwa mieszkaniowego są opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%?
Fragment:
Usługi świadczone będą zarówno przy budowie nowych budynków i instalowaniu w nich systemów alarmowych, jak również przy modernizacji już istniejących budynków i lokali mieszkalnych poprzez montaż nie zainstalowanych wcześniej systemów alarmowych. Firma planuje również wykonywać usługi konserwacji (przeglądów okresowych) zainstalowanych już systemów alarmowych. W przypadku wykonywanych robót konserwacyjnych, innych niż remont, wartość towarów bez podatku VAT wchodzących w podstawę opodatkowania wykonywanych usług nie będzie przekraczać 50% tej podstawy. Biorąc pod uwagę przedstawiony wyżej stan prawny należy stwierdzić, że usługi montażu systemów alarmowych wykonywane w obiektach budownictwa społecznego oraz budownictwa mieszkaniowego w ramach usług budowy i modernizacji, będą podlegały opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy. Z informacji zawartych we wniosku wynika także, iż Zainteresowany zamierza świadczyć usługi konserwacji systemów alarmowych. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.), stawkę podatku (...)
2013
10
wrz

Istota:
Stawka podatku dla usług montażu systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego
Fragment:
W konsekwencji powyższego, biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe i stan prawny należy stwierdzić, że usługi montażu systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowane będą stawką podatku w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług montażu systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego. Natomiast kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług konserwacji systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego została załatwiona interpretacją indywidualną z dnia 20 grudnia 2012 r. nr ILPP1/443-903/12-3/MD. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2013
17
kwi

Istota:
Stawka podatku dla usług konserwacji systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego.
Fragment:
Usługi konserwacji polegają na okresowych przeglądach i ewentualnych naprawach systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej i sieci strukturalnych. Przy wykonywanej usłudze konserwacji wartość towarów bez podatku nie przekroczy 50% wartości usługi. Firma zamierza świadczyć ww. usługi na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Instalacje będą miały charakter wewnętrzny, będą usytuowane wewnątrz budynków. Wobec powyższego, zdaniem tut. Organu, wykonywane przez Wnioskodawcę usługi konserwacji systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych w obiektach objętych programem budownictwa społecznego, spełniają definicję robót konserwacyjnych, zawartą w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia. W związku z tym mogą korzystać z opodatkowania obniżoną 8% stawką podatku. Reasumując, biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe i stan prawny należy stwierdzić, że usługi konserwacji systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sieci strukturalnych, wykonywane (...)
2013
17
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.