System kontroli jakości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to system kontroli jakości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Dnia 24 września 2004r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie usług ;1)pomiaru elektrycznego instalacji i urządzeń 2) pomiaru elektrycznego instalacji i urządzeń dźwigowych 3) kontroli szczelności instalacji gazowychw obiektach sklasyfikowanych w PKOB pod numerami 111-114

Fragment:

(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm. ) Dnia 24 września 2004r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie usług ; 1)pomiaru elektrycznego instalacji i urządzeń 2) pomiaru elektrycznego instalacji i urządzeń dźwigowych 3) kontroli szczelności instalacji gazowych w obiektach sklasyfikowanych w PKOB pod numerami 111-114 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 41 (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy można wydatek wdrożenia w swojej firmie systemu HACCP zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania w chwili jego poniesienia, czy też rozliczać go w czasie.

Fragment:

(...) W dniu 2 kwietnia 2004r. wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo Pana z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wdrożenia w firmie systemu HACCP. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, o której mowa w wyżej powołanym piśmie. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Użyty w tym przepisie zwrot „ w celu” oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku (...)