System kontroli | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to system kontroli. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Wymagana dokumentacja dla zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów.

Fragment:

(...) stawki 0% w eksporcie towarów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji, eksportu i dystrybucji materiałów ogniotrwałych w Polsce i poza granicami kraju. W związku z dokonywanymi transakcjami eksportowymi korzysta z usług zewnętrznej agencji celnej (dalej Agencja), która obsługuje Spółkę w zakresie odpraw i gromadzenia dokumentów celnych. W 2007r. polska administracja celna wdrożyła System Kontroli Eksportu (ang. ECS – Eksport Control System) polegający na zamianie dotychczasowych „papierowych” dokumentów eksportowych elektronicznymi zgłoszeniami celnymi. Podstawą do wdrożenia ogólnoeuropejskiego systemu obsługującego elektroniczne zgłoszenia celne, jakim jest ECS stanowi Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005r. zmieniające Wspólnotowy Kodeks Celny oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia (...)