Symbol statystyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to symbol statystyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Spółka, dokonując sprzedaży materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%, wystawiała faktury VAT, na których nie wykazywała symbolu PKWiU. Spółka ma wątpliwości, czy ma obowiązek uzupełniania wystawionych w powyższy sposób faktur o symbole PKWiU.
W swoim piśmie Spółka wyraziła stanowisko, iż nie ma obowiązku uzupełniania faktur o symbole PKWiU.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia lutego 2006 r., (który wpłynął w dniu lutego 2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uzupełniania symboli PKWiU na wystawionych fakturach VAT dokumentujących sprzedaż materiałów budowlanych, na które od 01.05.2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% do 22% jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07 lutego 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka, dokonując sprzedaży materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%, wystawiała faktury VAT, na których nie wykazywała symbolu PKWiU. Spółka ma wątpliwości czy w przypadku uzupełniania wystawionych faktur o symbole PKWiU należy uzupełniać każdą pozycję na każdej fakturze, czy też istnieje możliwość zbiorowego wstawiania symboli PKWiU do kilku, czy też kilkunastu faktur dla jednego klienta.
W swoim piśmie Spółka wyraziła stanowisko, że istnieje możliwość zbiorowego wstawiania do kilku czy kilkunastu faktur dla jednego klienta symboli PKWiU.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia lutego 2006 r., (który wpłynął w dniu lutego 2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu uzupełniania symboli PKWiU na wystawionych fakturach VAT dokumentujących sprzedaż materiałów budowlanych, na które od 01.05.2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% do 22% jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07 lutego 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...)

2011
1
mar

Istota:

Strona zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji czy stosowany przez nią symbol PKWiU (zgodny z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi) jest prawidłowy i czy może posługiwać się nim przy wystawianiu faktury VAT.

Fragment:

(...) W związku z faktem, iż podatnik nie był w stanie dokonać samodzielnie klasyfikacji wykonywanych przez siebie usług, w dniu 05.01.2005 r. zwrócił się do Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie opinii jak należy sklasyfikować wykonanie stolarki okiennej pod konkretny wymiar z zakupionych przez firmę profili i innych akcesoriów niezbędnych do jej wytworzenia, oraz montaż przygotowanej stolarki we wskazanym miejscu. Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi związane z instalacją (montażem) wytwarzanych przez producenta wyrobów dla budownictwa i prefabrykowanych budynków z tworzyw sztucznych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 25.23.90-00.00. W przypadku gdy Wnioskodawca będzie wykonywał usługę zawartą w grupowaniu PKWiU 25.23.90-00.00 wówczas taki symbol powinien być wpisywany do wystawianej faktury VAT. Tut. organ podatkowy informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu (...)

2011
1
mar

Istota:

Z jaką stawką podatku VAT i z jakim symbolem należy sprzedawać czapeczki niemowlęce, beciki i śpiworki?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2005 r. postanawiapotwierdzić prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. UZASADNIENIE Stan faktyczny wynikający z wniosku: Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji odzieży niemowlęcej, a to: śpiwory, kombinezony, sukieneczki, beciki oraz wszelkiego rodzaju czapeczki. Czapeczki produkowane są do rozmiaru 86 (umowny rozmiar w wieku do 1 roku). Według Urzędu Statystycznego w xxx czapeczki te zostały zaklasyfikowane do symbolu SWW 18.24.42-70, a beciki i poszeweczki na beciki sklasyfikowano pod symbolem SWW 17.40.12-53.00. Pytanie dotyczy: z jaką stawką i z jakim symbolem należy sprzedawać (...)

2011
1
mar

Istota:

W jakiej sytuacji istnieje koniczność umieszczania na fakturze symbolu PKWiU lub odpowiedniego przepisu prawa, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach, stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2005 r., data wpływu 26.10.2005 r., uzupełnione w dniu 22.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wpisywania symbolu PKWiU na fakturze VAT w przypadku sprzedaży czapeczek niemowlęcych opodatkowanych 7% stawką podatku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26.10.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent (...)