Symbol statystyczny | Interpretacje podatkowe

Symbol statystyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to symbol statystyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka, dokonując sprzedaży materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%, wystawiała faktury VAT, na których nie wykazywała symbolu PKWiU. Spółka ma wątpliwości, czy ma obowiązek uzupełniania wystawionych w powyższy sposób faktur o symbole PKWiU.
W swoim piśmie Spółka wyraziła stanowisko, iż nie ma obowiązku uzupełniania faktur o symbole PKWiU.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia lutego 2006 r., (który wpłynął w dniu lutego 2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uzupełniania symboli PKWiU na wystawionych fakturach VAT dokumentujących sprzedaż materiałów budowlanych, na które od 01.05.2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% do 22% jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07 lutego 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (...)
2011
1
kwi

Istota:
Spółka, dokonując sprzedaży materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%, wystawiała faktury VAT, na których nie wykazywała symbolu PKWiU. Spółka ma wątpliwości czy w przypadku uzupełniania wystawionych faktur o symbole PKWiU należy uzupełniać każdą pozycję na każdej fakturze, czy też istnieje możliwość zbiorowego wstawiania symboli PKWiU do kilku, czy też kilkunastu faktur dla jednego klienta.
W swoim piśmie Spółka wyraziła stanowisko, że istnieje możliwość zbiorowego wstawiania do kilku czy kilkunastu faktur dla jednego klienta symboli PKWiU.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia lutego 2006 r., (który wpłynął w dniu lutego 2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu uzupełniania symboli PKWiU na wystawionych fakturach VAT dokumentujących sprzedaż materiałów budowlanych, na które od 01.05.2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% do 22% jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07 lutego 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Strona zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji czy stosowany przez nią symbol PKWiU (zgodny z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi) jest prawidłowy i czy może posługiwać się nim przy wystawianiu faktury VAT.
Fragment:
(...) W związku z faktem, iż podatnik nie był w stanie dokonać samodzielnie klasyfikacji wykonywanych przez siebie usług, w dniu 05.01.2005 r. zwrócił się do Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie opinii jak należy sklasyfikować wykonanie stolarki okiennej pod konkretny wymiar z zakupionych przez firmę profili i innych akcesoriów niezbędnych do jej wytworzenia, oraz montaż przygotowanej stolarki we wskazanym miejscu. Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi związane z instalacją (montażem) wytwarzanych przez producenta wyrobów dla budownictwa i prefabrykowanych budynków z tworzyw sztucznych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 25.23.90-00.00. W przypadku gdy Wnioskodawca będzie wykonywał usługę zawartą w grupowaniu PKWiU 25.23.90-00.00 wówczas taki symbol powinien być wpisywany do wystawianej faktury VAT. Tut. organ podatkowy informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu (...)
2011
1
mar

Istota:
Z jaką stawką podatku VAT i z jakim symbolem należy sprzedawać czapeczki niemowlęce, beciki i śpiworki?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2005 r. postanawiapotwierdzić prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. UZASADNIENIE Stan faktyczny wynikający z wniosku: Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji odzieży niemowlęcej, a to: śpiwory, kombinezony, sukieneczki, beciki oraz wszelkiego rodzaju czapeczki. Czapeczki produkowane są do rozmiaru 86 (umowny rozmiar w wieku do 1 roku). Według Urzędu Statystycznego w xxx czapeczki te zostały zaklasyfikowane do symbolu SWW 18.24.42-70, a beciki i poszeweczki na beciki sklasyfikowano pod symbolem SWW 17.40.12-53.00. Pytanie dotyczy: z jaką stawką i z jakim symbolem należy sprzedawać (...)
2011
1
mar

Istota:
W jakiej sytuacji istnieje koniczność umieszczania na fakturze symbolu PKWiU lub odpowiedniego przepisu prawa, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach, stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2005 r., data wpływu 26.10.2005 r., uzupełnione w dniu 22.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wpisywania symbolu PKWiU na fakturze VAT w przypadku sprzedaży czapeczek niemowlęcych opodatkowanych 7% stawką podatku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26.10.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.