Swoboda działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to swoboda działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku przekształcenia wspólnego wpisu małżonków do ewidencji działalności gospodarczej w dwa odrębne, możliwe jest kontynuowanie rozlicznia podatku VAT przez tego z małżonków, który był dotychczas zarejestrowany do podatku VAT, jeżeli forma prowadzonej działalności nie zostanie zmieniona?

Fragment:

(...) W ww. piśmie Wnioskodawcy poinformowali, że prowadzą wspólnie działalność gospodarczą w formie tzw. firmy małżeńskiej bez zawartej umowy spółki cywilnej. Po rozdzieleniu jednego wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy, forma prowadzonej działalności gospodarczej nie została zmieniona. Małżonkowie oświadczyli, że w ramach prowadzonej wspólnie działalności, posługują się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej Pana S. K., który jest zarejestrowanym podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług. Firma prowadzi jedne księgi rachunkowe. Wnioskodawcy wystąpili z zapytaniem, czy małżonkowie prowadząc wspólną działalność bez zawiązania umowy spółki cywilnej, po przekształceniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne, mogą kontynuować dotychczasowy sposób rozliczania podatku od towarów i usług w 2006r. Według stanowiska Stron przekształcenie wspólnego wpisu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy po dokonaniu zmiany we wspólnym wpisie , zdodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej ,malżonkowie zachowają prawo do uzyskanych ulg inwestycyjnych w następujących sytuacjach :gdy nadal będą prowadzić dotychczasowe przedsiębiorstwo wspólnie, bez zawierania umowy spółki,gdy nadal prowadzić będą dotychczasowe przedsiębiorstwo wspólnie bez zawierania umowy spółki ale równocześnie jedno z nich (to które zrezygnowało ze starego wpisu) będzie prowadzić działalność tego samego rodzaju, pod nowym wpisem.”

Fragment:

(...) Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą pod firmą Dom na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarówno mąż jak i żona wykazują dochody z działalności gospodarczej prowadzonej pod w/w firmą i posiadają status przedsiębiorcy wynikający z w/w wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem VAT jest małżonek . Działalność gospodarcza prowadzona przez podatników , oparta jest o majątek wspólny, bowiem małżonkowie pozostają w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Wszystkie składniki majątkowe przeznaczone do w/w działalności gospodarczej lub nabyte w trakcie tej działalności są współwłasnością łączną małżonków. W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej w/w podatnicy korzystali z ulg inwestycyjnych tj. z odliczeń z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych. W związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie są (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy po dokonaniu zmiany we wpisie eidencji dziłalności gospodarczej w związku z ustrawą o swobodzie dzialalności gospodarczej podatnicy zachowają prawo do uzyskanych ulg inwestycyjnych w sytuacji , gdy nie będą prowadzić wspólnie dotychczasowego przedsiębiorstwa , ale jedno z nich (ten który pozostał przy starym wpisie) będzie samodzielnie prowadzić dotychczasowe przedsiębiorstwo , a drugi rozpocznie działalność tego samego rodzaju, w oparciu o majątek wspólny współmałżonków.

Fragment:

(...) Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą pod firmą X na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarówno żona jak i mąż wykazują dochody z działalności gospodarczej prowadzonej pod w/w firmą i posiadają status przedsiębiorcy wynikający z w/w wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem VAT jest mąż. Działalność gospodarcza prowadzona przez podatników , oparta jest o majątek wspólny, bowiem małżonkowie pozostają w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Wszystkie składniki majątkowe przeznaczone do w/w działalności gospodarczej lub nabyte w trakcie tej działalności są współwłasnością łączną małżonków. W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej w/w podatnicy korzystali z ulg inwestycyjnych tj. z odliczeń z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych. W związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie są zobowiązani (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy po dokonaniu zmiany we wpisie ewidencji działalności gospodarczej , w zwiazku z ustawą o sowbodzie działalności gospodarczej , podatnicy zachowają prawo do uzyskanych ulg inwestycyjnych w sytuacji , gdy dotychczasowe przedsiębiorstwo prowadził będzie ten z małżonków , który , który pozostał na starym wpisie, a drugi -w dotychczasowym przedsiębiorstwie będzie osobą współpracującą , jednocześnie prowadząc działalność tego samego rodzaju , w oparciu o majątek wspólny .

Fragment:

(...) Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą pod wspólną firmą na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarówno żona jak i mąż wykazują dochody z działalności gospodarczej prowadzonej pod w/w firmą i posiadają status przedsiębiorcy wynikający z w/w wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem VAT jest mąż . Działalność gospodarcza prowadzona przez podatników , oparta jest o majątek wspólny, bowiem małżonkowie pozostają w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Wszystkie składniki majątkowe przeznaczone do w/w działalności gospodarczej lub nabyte w trakcie tej działalności są współwłasnością łączną małżonków. W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej w/w podatnicy korzystali z ulg inwestycyjnych tj. z odliczeń z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych. W związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie są (...)