Swoboda działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Swoboda działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to swoboda działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia wspólnego wpisu małżonków do ewidencji działalności gospodarczej w dwa odrębne, możliwe jest kontynuowanie rozlicznia podatku VAT przez tego z małżonków, który był dotychczas zarejestrowany do podatku VAT, jeżeli forma prowadzonej działalności nie zostanie zmieniona?
Fragment:
(...) W ww. piśmie Wnioskodawcy poinformowali, że prowadzą wspólnie działalność gospodarczą w formie tzw. firmy małżeńskiej bez zawartej umowy spółki cywilnej. Po rozdzieleniu jednego wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy, forma prowadzonej działalności gospodarczej nie została zmieniona. Małżonkowie oświadczyli, że w ramach prowadzonej wspólnie działalności, posługują się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej Pana S. K., który jest zarejestrowanym podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług. Firma prowadzi jedne księgi rachunkowe. Wnioskodawcy wystąpili z zapytaniem, czy małżonkowie prowadząc wspólną działalność bez zawiązania umowy spółki cywilnej, po przekształceniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne, mogą kontynuować dotychczasowy sposób rozliczania podatku od towarów i usług w 2006r. Według stanowiska Stron przekształcenie wspólnego wpisu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy po dokonaniu zmiany we wspólnym wpisie , zdodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej ,malżonkowie zachowają prawo do uzyskanych ulg inwestycyjnych w następujących sytuacjach :gdy nadal będą prowadzić dotychczasowe przedsiębiorstwo wspólnie, bez zawierania umowy spółki,gdy nadal prowadzić będą dotychczasowe przedsiębiorstwo wspólnie bez zawierania umowy spółki ale równocześnie jedno z nich (to które zrezygnowało ze starego wpisu) będzie prowadzić działalność tego samego rodzaju, pod nowym wpisem.”
Fragment:
(...) Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą pod firmą Dom na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarówno mąż jak i żona wykazują dochody z działalności gospodarczej prowadzonej pod w/w firmą i posiadają status przedsiębiorcy wynikający z w/w wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem VAT jest małżonek . Działalność gospodarcza prowadzona przez podatników , oparta jest o majątek wspólny, bowiem małżonkowie pozostają w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Wszystkie składniki majątkowe przeznaczone do w/w działalności gospodarczej lub nabyte w trakcie tej działalności są współwłasnością łączną małżonków. W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej w/w podatnicy korzystali z ulg inwestycyjnych tj. z odliczeń z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych. W związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie są (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy po dokonaniu zmiany we wpisie eidencji dziłalności gospodarczej w związku z ustrawą o swobodzie dzialalności gospodarczej podatnicy zachowają prawo do uzyskanych ulg inwestycyjnych w sytuacji , gdy nie będą prowadzić wspólnie dotychczasowego przedsiębiorstwa , ale jedno z nich (ten który pozostał przy starym wpisie) będzie samodzielnie prowadzić dotychczasowe przedsiębiorstwo , a drugi rozpocznie działalność tego samego rodzaju, w oparciu o majątek wspólny współmałżonków.
Fragment:
(...) Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą pod firmą X na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarówno żona jak i mąż wykazują dochody z działalności gospodarczej prowadzonej pod w/w firmą i posiadają status przedsiębiorcy wynikający z w/w wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem VAT jest mąż. Działalność gospodarcza prowadzona przez podatników , oparta jest o majątek wspólny, bowiem małżonkowie pozostają w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Wszystkie składniki majątkowe przeznaczone do w/w działalności gospodarczej lub nabyte w trakcie tej działalności są współwłasnością łączną małżonków. W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej w/w podatnicy korzystali z ulg inwestycyjnych tj. z odliczeń z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych. W związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie są zobowiązani (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy po dokonaniu zmiany we wpisie ewidencji działalności gospodarczej , w zwiazku z ustawą o sowbodzie działalności gospodarczej , podatnicy zachowają prawo do uzyskanych ulg inwestycyjnych w sytuacji , gdy dotychczasowe przedsiębiorstwo prowadził będzie ten z małżonków , który , który pozostał na starym wpisie, a drugi -w dotychczasowym przedsiębiorstwie będzie osobą współpracującą , jednocześnie prowadząc działalność tego samego rodzaju , w oparciu o majątek wspólny .
Fragment:
(...) Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą pod wspólną firmą na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarówno żona jak i mąż wykazują dochody z działalności gospodarczej prowadzonej pod w/w firmą i posiadają status przedsiębiorcy wynikający z w/w wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem VAT jest mąż . Działalność gospodarcza prowadzona przez podatników , oparta jest o majątek wspólny, bowiem małżonkowie pozostają w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Wszystkie składniki majątkowe przeznaczone do w/w działalności gospodarczej lub nabyte w trakcie tej działalności są współwłasnością łączną małżonków. W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej w/w podatnicy korzystali z ulg inwestycyjnych tj. z odliczeń z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych. W związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie są (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.