Świadectwo udziałowe | Interpretacje podatkowe

Świadectwo udziałowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadectwo udziałowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu dochód ze sprzedaży akcji NFI dokonanej w 2005r, pochodzących z wymiany świadectw udziałowych?
Fragment:
(...) dlatego też nie korzystają z w/w zwolnienia (nie został spełniony jeden z w/w warunków). Z chwilą wymiany świadectwa udziałowego na akcje funduszy wygasają wszelkie prawa reprezentowane przez świadectwo udziałowe. Z paragrafu 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 listopada 1996r w sprawie określenia trybu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych /Dz.U. Nr 130 poz. 614 z dnia 12 listopada 1996r/ wynika, że powszechne świadectwo udziałowe, zwane dalej "świadectwem udziałowym" wymienia się na jedną akcję w każdym z narodowych funduszy inwestycyjnych, zwanych "funduszami" wyznaczonymi do tej wymiany. Zakupione świadectwa udziałowe /wymienione na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych/ nie spełniają wymogu art.52 pkt1 lit.b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - więc dochód z ich sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak w myśl art.21 ust.1 pkt 42 ustawy o podatku (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu dochód uzyskany w 2005 r. ze sprzedaży akcji NFI pochodzących z wymiany świadectw udziałowych ?
Fragment:
(...) też nie korzystają z w/w zwolnienia (nie został spełniony jeden z w/w warunków). Z chwilą wymiany świadectwa udziałowego na akcje funduszy wygasają wszelkie prawa reprezentowane przez świadectwo udziałowe. Z paragrafu 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie określenia trybu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 130, poz. 614 z dnia 12 listopada 1996 r.) wynika, że powszechne świadectwo udziałowe, zwane dalej "świadectwem udziałowym" wymienia się na jedną akcję w każdym z narodowych funduszy inwestycyjnych, zwanych "funduszami" wyznaczonych do tej wymiany. Zakupione świadectwa udziałowe (wymienione na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych) nie spełniają wymogu art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - więc dochód z ich sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak w myśl art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych w miesiącu styczniu 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając stanowisko odnośnie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych w styczniu 2004 r., przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Pan X w 1996 r. zdeponował na swoim rachunku inwestycyjnym cztery świadectwa udziałowe programu powszechnej prywatyzacji. Świadectwa te, zostały zamienione na sześćdziesiąt akcji narodowych funduszy inwestycyjnych. W miesiącu styczniu 2004 r. sprzedał akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pośrednictwem Biura Maklerskiego za kwotę 233,52 zł. (...)
2011
1
lut

Istota:
Opodatkowanie dochodu osiągniętego w 2004 roku z tytułu sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych.
Fragment:
(...) Z wniosku (data wpływu - 14.03.2005 r.) uzupełnionego dnia 05.04.2005 r. wynika, iż podatnik w roku 1996 nabył 1.014 szt. świadectw udziałowych Programu Powszechnej Prywatyzacji, które następnie zostały zdematerializowane i zamienione na akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W roku 2004 część tych akcji podatnik sprzedał uzyskując dochód w wysokości 27.406,05 zł. Podatnik we wniosku prezentuje stanowisko, iż kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotowych akcji nie jest opodatkowana i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 19 nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 12 listopada 2003 r., ponieważ akcje te były na jego rachunku w biurze maklerskim przed dniem 1 stycznia 2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.