Świadczenie zdrowotne | Interpretacje podatkowe

Świadczenie zdrowotne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie zdrowotne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy pracodawca ma obowiązek potrącić podatek od świadczeń uzyskiwanych przez pracowników z tytułu posiadania kart abonamentowych?
Fragment:
(...) Zmiana interpretacji indywidualnej Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 12 października 2007 r., Nr IT PB1/415-276/07/BK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów, uznającą za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007 r., złożonym w dniu 26 września 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość . Uzasadnienie Dnia 12 października 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając – na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania (...)
2011
1
wrz

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników .
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku osób fizycznych w zakresie opodatkowania (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy po stronie pracowników mających prawo do skorzystania z nieodpłatnego, ewentualnie częściowo odpłatnego, pakietu świadczeń medycznych i członków ich rodzin powstaje opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust, 1 ustawy o PIT i czy Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić go w rozliczeniu przychodów pracownika?
Fragment:
(...) Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy ... reprezentowanej przez... z dnia 12 lutego 2007 r. (data wpływu: 19 lutego 2007r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny : Sp. z o.o. (dalej „Spółka") zamierza wykupić dla swoich pracowników lub pracowników oraz członków ich rodzin pakiet świadczeń medycznych, podpisując z jedną z placówek wyspecjalizowanych w tej dziedzinie umowę na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Spółka otrzymywałaby co miesiąc fakturę za (...)
2011
1
maj

Istota:
Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości budynki, będące własnością uzdrowiska?
Fragment:
(...) może świadczyć tego typu usługi np. zakładu opieki zdrowotnej. Istotne znaczenie dla prawidłowego rozumienia zapisów w/w artykułu ma ustalenie znaczenia pojęcia „świadczenia zdrowotne", niestety ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia jak również nie wskazuje w jaki sposób należy je rozumieć odsyłając do innych ustaw. Pewne wskazówki na ten temat można natomiast znaleźć w pismach Ministerstwa Finansów, otóż pojęcie "świadczenie zdrowotne", o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) uopol, należy według ministerstwa definiować z uwzględnieniem przepisów ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.). Zgodnie z art. 3 i art. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.