Świadczenie zdrowotne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie zdrowotne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy pracodawca ma obowiązek potrącić podatek od świadczeń uzyskiwanych przez pracowników z tytułu posiadania kart abonamentowych?

Fragment:

(...) Zmiana interpretacji indywidualnej Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 12 października 2007 r., Nr IT PB1/415-276/07/BK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów, uznającą za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007 r., złożonym w dniu 26 września 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość . Uzasadnienie Dnia 12 października 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając – na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania (...)

2011
1
cze

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników .

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku osób fizycznych w zakresie opodatkowania (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy po stronie pracowników mających prawo do skorzystania z nieodpłatnego, ewentualnie częściowo odpłatnego, pakietu świadczeń medycznych i członków ich rodzin powstaje opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust, 1 ustawy o PIT i czy Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić go w rozliczeniu przychodów pracownika?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy ... reprezentowanej przez... z dnia 12 lutego 2007 r. (data wpływu: 19 lutego 2007r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny : Sp. z o.o. (dalej „Spółka") zamierza wykupić dla swoich pracowników lub pracowników oraz członków ich rodzin pakiet świadczeń medycznych, podpisując z jedną z placówek wyspecjalizowanych w tej dziedzinie umowę na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Spółka otrzymywałaby co miesiąc fakturę za (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości budynki, będące własnością uzdrowiska?

Fragment:

(...) może świadczyć tego typu usługi np. zakładu opieki zdrowotnej. Istotne znaczenie dla prawidłowego rozumienia zapisów w/w artykułu ma ustalenie znaczenia pojęcia „świadczenia zdrowotne", niestety ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia jak również nie wskazuje w jaki sposób należy je rozumieć odsyłając do innych ustaw. Pewne wskazówki na ten temat można natomiast znaleźć w pismach Ministerstwa Finansów, otóż pojęcie "świadczenie zdrowotne", o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) uopol, należy według ministerstwa definiować z uwzględnieniem przepisów ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.). Zgodnie z art. 3 i art. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (...)