Świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej | Interpretacje podatkowe

Świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zastosowana w 2005 r. ulga za zużytą energię korzysta ze zwolnienia z opodatkowania gdy świadczenie przedemerytalne podatnikowi wypłacał ZUS?
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 3 marca 2006 r. (data wpływu do Organu podatkowego 14.03.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 3.03.2006 r. Podatniczka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawczyni od maja 2004 roku otrzymuje świadczenia przedemerytalne. W 2004 oraz w 2005 roku korzystała z ulgi za zużytą energię i płatnik wystawił z tego tytułu (...)
2011
1
kwi

Istota:
W jaki sposób udokumentować sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 04.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia sposobu dokumentowania sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z tzw. odnawialnych źródeł energii, stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Dnia 04.08.2005 r. Podatnik, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wniósł o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie oświadczył, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie wszystkich wydatków ponoszonych przez spółkę do przychodów konkretnych miesięcznych okresów sprawozdawczych, to stosownie do treści art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP prawidłowym jest zaliczanie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej we wniosku z dnia 25.01.2005r. ( data wpływu do tut. Urzędu 01.02.2005r.). postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej pomiędzy Polską a Szwecją jest właścicielem polskiej części układu przesyłowego tj. stacji przekształtnikowej (wraz z budynkiem) oraz odcinka kabla wysokiego napięcia do granicy wód terytorialnych R.P. Przedmiotem działalności spółki nie jest sprzedaż energii a jedynie zapewnienie jej prawidłowego przesyłu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.