Świadczenie usług na rzecz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie usług na rzecz. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Inwestycja w infrastrukturze (rondo) związana z budową Centrum handlowego stanowi nieodpłatne świadczenie usług przez Spółkę na rzecz gminy. Jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu VAT, ale podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, ponieważ realizacja inwestycji pozostaje w związku z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.

Fragment:

(...) do Dyrektora Izby Skarbowej zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego. Uzasadniając zażalenie stwierdziła, że ustalenia organu podatkowego zawarte w zaskarżonym postanowieniu są zbieżne z jej stanowiskiem przedstawionym we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji, ale przedstawiona konkluzja jest ewidentnie sprzeczna z powołanym przez organ podatkowy przepisem art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Zdaniem spółki wykonanie inwestycji w infrastrukturę stanowi nieodpłatne świadczenie usług na rzecz Gminy. Podkreśliła, że organ pierwszej instancji w zaskarżonym postanowieniu nie zaprzeczył, że czynności związane z wykonaniem inwestycji stanowią nieodpłatne świadczenie usług przez spółkę na rzecz Gminy, zauważył jedynie, że skarżąca będzie ponosić z omawianej inwestycji bezpośrednią korzyść ekonomiczną. Skarżąca zauważyła, że gdyby nie mogła oczekiwać korzyści ekonomicznych w związku z inwestycją, mogłyby powstać wątpliwości (...)