Świadczenie rzeczowe | Interpretacje podatkowe

Świadczenie rzeczowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie rzeczowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychody pracowników oraz emerytów z tytułu dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) rzeczami są wyłącznie przedmioty materialne. Zatem z ww. zwolnienia w limitowanej części korzystają świadczenia o charakterze rzeczowym. Podkreślić należy przy tym, iż świadczenie rzeczowe nie jest przeciwieństwem świadczenia pieniężnego w takim sensie, że każde świadczenie, które nie jest pieniężne jest świadczeniem rzeczowym. Uwzględniając powyższą definicję, materialny charakter dający podstawę do zakwalifikowania jako świadczenie rzeczowe mają np. paczki świąteczne, wartość biletów do kina, wartość karnetu na basen czy siłownię. Zauważyć również należy, że świadczeniem „rzeczowym” jest świadczenie o charakterze materialnym; nieodpłatnym, odpłatnym bądź częściowo odpłatnym. Natomiast dopłata, dofinansowanie czy refundacja wydatków poniesionych przez emeryta, jest świadczeniem pieniężnym pracodawcy. Zatem dopłata do wycieczki dla emeryta będącego byłym pracownikiem (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy możliwe jest zastosowanie znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń wypłaconych pracownikom od początku 2009r. w przypadku gdy pracodawca nie utworzył Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2009r. (data wpływu do Organu – 01 października 2009r.), uzupełnionym w dniu 16 listopada 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń wypłaconych pracownikom od początku 2009r. - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01 października 2009r. wpłynął do (...)
2011
1
sie

Istota:
W jakiej wysokości i w którą pozycję ująć kwoty „wczasów pod gruszą” pracownika i pobranej mu zaliczki podatku w rozliczeniu pracowniczym rocznym PIT-11, aby właściwy podatnikowi urząd skarbowy dokonał zwrotu nadpłaconej zaliczki podatku np. w PIT-37 (jeśli będzie to wynikać z deklaracji)?
Czy w związku z powyższym należy dokonać korekty PIT-4 rocznego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2009 r. (data wpływu 2 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia rzeczowego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymanych przez pracownia sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł? Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł? Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł?
Fragment:
(...) być sprzeczny z literalnym brzmieniem przepisu. Celem ustawodawcy było rozszerzenie zwolnienia na świadczenia pieniężne, wynika to z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 1 czerwca 2009 roku. Zdaniem Wnioskodawcy słowo „łącznie” zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof należy rozumieć w ten sposób, że pracownik może otrzymać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenie rzeczowe, zarówno świadczenie rzeczowe jak i pieniężne, lub tylko świadczenie pieniężne sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jeśli wartość tego świadczenia lub tych świadczeń nie przekroczy w roku podatkowym (łącznie) kwoty 380 zł. A zatem w przypadku przekroczenia tej kwoty, pozostała wartość otrzymanych świadczeń, będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla przykładu: jeśli pracownik otrzyma świadczenie, o którym mowa w (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy świadczenie w postaci wycieczki korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego do wysokości 380 zł i czy kwotę ponad 380 zł należy opodatkować?
Fragment:
(...) kwoty 380 zł. W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, należy odwołać się do znaczenia tych pojęć w języku potocznym lub definicji stosowanych w innych dziedzinach prawa. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) rzeczami są tylko przedmioty materialne. Uwzględniając powyższą definicję, materialny charakter, dający podstawę do zakwalifikowania jako świadczenie rzeczowe mają, np. paczki świąteczne, wartość biletów do kina, wartość karnetu na basen czy siłownię. Jak wynika z powyższego ze zwolnienia w limitowanej części korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym. Natomiast nie można uznać, iż wartość wycieczki w postaci kosztów przewozu, noclegu, wyżywienia zorganizowanej i w części finansowanej przez zakład pracy jest świadczeniem rzeczowym, bowiem uczestnicy wycieczki nie otrzymują świadczenia o (...)
2011
1
maj

Istota:
Dopłata do wycieczki sfinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Fragment:
(...) kwoty 380 zł. W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, należy odwołać się do znaczenia tych pojęć w języku potocznym lub definicji stosowanych w innych dziedzinach prawa. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) rzeczami są tylko przedmioty materialne. Uwzględniając powyższą definicję, materialny charakter, dający podstawę do zakwalifikowania jako świadczenie rzeczowe mają, np. paczki świąteczne, wartość biletów do kina, wartość karnetu na basen czy siłownię. Jak wynika z ww. zwolnienia w limitowanej części korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym. Natomiast nie można uznać, iż wartość wycieczki w postaci kosztów przewozu, noclegu, wyżywienia zorganizowanej i w części finansowanej przez zakład pracy jest świadczeniem rzeczowym, bowiem uczestnicy wycieczki nie otrzymują świadczenia o charakterze (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.