Świadczenie pracy | Interpretacje podatkowe

Świadczenie pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochód uzuskany z tyt. nieodpłatnego świadczenia pracy przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) pisemnej odpowiedzi na pytanie: czy dochód uzyskany z tytułu nieodpłatnego świadczenia pracy przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a, art. 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60), informuje: Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej wyraził zgodę na świadczenie pracy przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, z uwagi na zaległości finansowe z tytułu należnego czynszu. Osoba ta nie otrzymuje wypłaty w gotówce a jedynie w zamian zostają jej umorzone określone kwoty pieniężne. Wspólnoty mieszkaniowe stanowią ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady organizacyjne wspólnot mieszkaniowych jest ustawa o własności lokali z dnia 24 (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy nieodpłatne świadczenie pracy na rzecz wspólnoty przez właściciela lokalu z tytułu zaległości czynszowych winno być wykazane w zeznaniu CIT - 8 w pozycji przychody.
Fragment:
(...) o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie: czy nieodpłatne świadczenie pracy na rzecz wspólnoty przez właściciela lokalu z tytułu zaległości czynszowych winno być wykazane w zeznaniu CIT - 8 w pozycji przychody. W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art.216 oraz art.14a, art.14b, art.14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr8 poz. 60) informuje: Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej wyraził zgodę na świadczenie pracy przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, z uwagi na zaległości finansowe z tytułu należnego czynszu. Osoba ta nie otrzymuje wypłaty w gotówce a jedynie w zamian zostają jej umorzone określone kwoty pieniężne. Wspólnota mieszkaniowa nie prowadzi działalności gospodarczej i jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podlega przepiom ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wartość pracy osób bezrobotnych stanowi dla spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
(...) opodatkowania. W treści art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) w stwierdza się zaś jednoznacznie, że ilekroć w ustawie jest mowa o stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Zatem w związku z faktem, że w przedstawionym stanie faktycznym świadczenie pracy przez bezrobotnych nie następuje w drodze umowy o charakterze zobowiązaniowym - nie występują świadczenia wzajemne. Wobec powyższego wartość pracy osób bezrobotnych nie stanowi dla spółki nieodpłatnych świadczeń podlegających opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.