Świadczenie jednorazowe | Interpretacje podatkowe

Świadczenie jednorazowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie jednorazowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wojskowa Agencja Mieszkaniowa prawidłowo pobrała zaliczkę na podatek dochodowy od sumy należnych świadczeń wypłaconych jednorazowo żołnierzowi z tytułu pokrycia kosztów najmu lokalu mieszkalnego?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14 a § 4 i art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. nr. 8 poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa postanawia Państwa stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny we wniosku jest następujący: Na podstawie art.17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr.116, poz.1203) żołnierzowi zawodowemu, któremu przyznano decyzją świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego w wysokości 660,34zł. miesięcznie w okresie 19.09.2005 – 29.04.2006r., świadczenie to zostało wypłacone jednorazowo w miesiącu październiku 2006r. z powodu nie zakończonego postępowania (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.