Świadczenie jednorazowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie jednorazowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy Wojskowa Agencja Mieszkaniowa prawidłowo pobrała zaliczkę na podatek dochodowy od sumy należnych świadczeń wypłaconych jednorazowo żołnierzowi z tytułu pokrycia kosztów najmu lokalu mieszkalnego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14 a § 4 i art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. nr. 8 poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa postanawia Państwa stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny we wniosku jest następujący: Na podstawie art.17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr.116, poz.1203) żołnierzowi zawodowemu, któremu przyznano decyzją świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego w wysokości 660,34zł. miesięcznie w okresie 19.09.2005 – 29.04.2006r., świadczenie to zostało wypłacone jednorazowo w miesiącu październiku 2006r. z powodu nie zakończonego postępowania (...)