Świadczenie dobrowolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie dobrowolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku istnienia małżeńskiej rozdzdzielności majątkowej istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z tytułu dobrowolnych świadczeń męża na rzecz dzieci ?

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art.216 i art. 14a § 1-5 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, postanawia nie potwierdzić stanowiska zawartego w piśmie Uzasadnienie W piśmie strona przedstawiła następujący stan faktyczny: -od 1995 r. obowiązującym ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustrój rozdzielności majątkowej, - małżoneknie mieszka z małżonką od grudnia 2004 r, -mąż dokonuje dobrowolnych comiesięcznych wpłat na utrzymanie dwójki wspólnych dzieci w kwocie x zł na każde, -obecnie jest rozpatrywane przez sąd powództwo o zasądzenie alimentów od ojca na rzecz dzieci, Pytanie dotyczy obowiązku opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu dobrowolnych świadczeń męża na rzecz (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wartość świadczeń medycznych do ponoszenia, których zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu pracy nie stanowi przychodu pracownika Spółki, czy opłata mająca ogólny charakter za usługi medyczne nieobowiązkowe opłacana w formie ryczałtu jest dla pracowników oraz członków ich rodzin przychodem podatkowym?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 4 czerwca 2004 r. (data wpływu do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 7.06.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że podziela stanowisko Spółki, iż: wartość świadczeń medycznych do ponoszenia, których zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu pracy nie stanowi przychodu pracownika Spółki, opłata mająca ogólny charakter za usługi medyczne nieobowiązkowe opłacana w formie ryczałtu nie jest dla pracowników oraz członków ich rodzin przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updf , gdyż daje jedynie możliwość skorzystania z usług medycznych. Natomiast wartość otrzymanych przez pracowników i członków ich rodzin (...)