Świadczenie dobrowolne | Interpretacje podatkowe

Świadczenie dobrowolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie dobrowolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku istnienia małżeńskiej rozdzdzielności majątkowej istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z tytułu dobrowolnych świadczeń męża na rzecz dzieci ?
Fragment:
(...) Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art.216 i art. 14a § 1-5 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, postanawia nie potwierdzić stanowiska zawartego w piśmie Uzasadnienie W piśmie strona przedstawiła następujący stan faktyczny: -od 1995 r. obowiązującym ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustrój rozdzielności majątkowej, - małżoneknie mieszka z małżonką od grudnia 2004 r, -mąż dokonuje dobrowolnych comiesięcznych wpłat na utrzymanie dwójki wspólnych dzieci w kwocie x zł na każde, -obecnie jest rozpatrywane przez sąd powództwo o zasądzenie alimentów od ojca na rzecz dzieci, Pytanie dotyczy obowiązku opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu dobrowolnych świadczeń męża na rzecz (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wartość świadczeń medycznych do ponoszenia, których zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu pracy nie stanowi przychodu pracownika Spółki, czy opłata mająca ogólny charakter za usługi medyczne nieobowiązkowe opłacana w formie ryczałtu jest dla pracowników oraz członków ich rodzin przychodem podatkowym?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 4 czerwca 2004 r. (data wpływu do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 7.06.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że podziela stanowisko Spółki, iż: wartość świadczeń medycznych do ponoszenia, których zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu pracy nie stanowi przychodu pracownika Spółki, opłata mająca ogólny charakter za usługi medyczne nieobowiązkowe opłacana w formie ryczałtu nie jest dla pracowników oraz członków ich rodzin przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updf , gdyż daje jedynie możliwość skorzystania z usług medycznych. Natomiast wartość otrzymanych przez pracowników i członków ich rodzin (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.