Świadczenie alimentacyjne | Interpretacje podatkowe

Świadczenie alimentacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie alimentacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy świadczenie alimentacyjne na rzecz byłej żony podlega opodatkowaniu ?
Proszę o określenie sposobu regulacji podatku z tytułu otrzymania alimentów w 2005r.
Fragment:
(...) fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2007r., w części dotyczącej opodatkowania otrzymanych alimentów. Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 08.02.2007r. (uzupełnionego pismem z dnia 21.02.2007r.) wynika, iż zgodnie z wyrokiem sądu okręgowego z 2005r. otrzymuje Pani od byłego męża alimenty w wysokości 1000 zł miesięcznie. Pyta Pani czy w/w świadczenie alimentacyjne podlega opodatkowaniu ? Również we wniosku prosi Pani o określenie sposobu regulacji podatku z tytułu otrzymania alimentów w 2005r. Zdaniem Pani wg uzyskanych informacji, alimenty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007r (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zasądzone wyrokiem sądu koszty uzyskania przychodu wypłacone na rzecz podatniczki przez jej męża są świadczeniem alimentacyjnym na rzecz żony i czy należy je traktować jako przychody z innych żródeł zgodnie z art. 10 ustawy o p.d.o.f.?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19 marca 2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zasądzenia Pani wyrokiem sądu kosztów utrzymania domu od męża - wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1965 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.)- jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Natomiast obowiązek alimentacyjny, to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków (...)
2011
1
lut

Istota:
W jaki sposób należy rozliczyć w zeznaniu rocznym zasądzone wyrokiem sądu od współmałżonka, z którym podatnik pozostaje we współnym pozyciu środki na utrzymanie?
Fragment:
(...) Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Przedmiotem zapytania są wątpliwości co do kwestii uznania za przychód i opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasądzonych wyrokiem sądu od współmałżonka, z którym wnioskodawczyni pozostaje we wspólnym pożyciu środków na jej utrzymanie, nazywanych w piśmie "świadczeniem alimentacyjnym". Stanowisko podatnika: Na mocy art. 28 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że małżeństwo (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.