Swap odsetkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to swap odsetkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy ustalenie momentu rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów dokonywanych przez Bank płatności wynikających z zawartego kontraktu IRS.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 05.09.2005r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 06.09.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. o ustalenie momentu rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów dokonywanych przez Bank płatności wynikających z zawartego kontraktu IRS,Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Bank zawiera kontrakty terminowe IRS (interest rate swap) czyli tzw. swapy na stopy procentowe. Umowy tego typu polegają na tym, że od ustalonej kwoty zwanej kwotą bazową strony kontraktu dokonują wzajemnych płatności, z tym, że jedna (...)