PUS.I/423/44/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składników stopowych i uszlachetniaczy, których wartość nie jest znana na etapie zlecenia

PUS.I/423/44/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. surowiec
  2. związek przyczynowy
  3. związek z przychodem
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2005 r. bez znaku (wpływ do tut. Urzędu w dniu 27.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składników stopowych – uszlachetniaczy, których wartość nie jest znana na etapie zlecenia, postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe.

Pismem z dnia 21.06.2005 r. (bez znaku) spółka zwróciła się z zapytaniem czy zużyte w procesie przetopu uszlachetniacze – składniki stopowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Przedstawiając stan faktyczny sprawy spółka podaje, że na zlecenie kontrahenta zamierza wykonać usługowy przetop wiórów aluminiowych do postaci stopu aluminium. Aby taki proces mógł się odbyć, wymagana jest korekta wsadu, jakimi są wióry aluminiowe, o uszlachetniacze w postaci składników stopowych. Ilość uszlachetniaczy jest trudna do ustalenia na etapie zlecenia; konkretna ilość uszlachetniaczy może być określona dopiero podczas procesu technologicznego. Za wykonaną usługę spółka otrzyma stałą ustaloną cenę. Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 15 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość zużytych w procesie produkcji uszlachetniaczy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ bez względu na to, w jakiej ilości zostaną zużyte – ich zużycie następuje w celu i w związku z uzyskaniem przychodu z wykonanej usługi. W tak przedstawionym stanie faktycznym spółka prosi o odpowiedź czy wskazane w zapytaniu stanowisko spółki jest właściwe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Z definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 15 ust. 1 wynika, że uznanie konkretnego wydatku za koszt uzyskania przychodów uzależnione jest od powiązania go z przychodem takim związkiem przyczynowo-skutkowym, który oznacza, że poniesienie wydatku miało lub mogło mieć w kategoriach obiektywnych wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu oraz wydatek ten nie jest wymieniony w art. 16 ust 1 ustawy. Tak więc kosztami uzyskania przychodów będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w racjonalny sposób poniesione w celu uzyskania przychodów.

Z treści zapytania wynika, że zastosowanie uszlachetniaczy w przetopie wiórów aluminiowych wymuszone jest wymogami procesu technologicznego. Zatem wymienione wydatki pozostają w związku przyczynowym z konkretnym przychodem podatnika. Nadto nie są wymienione w tzw. negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego, w świetle wskazanego przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, wydatki te stanowić będą koszt uzyskania przychodu.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.