PP-443/32/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane dostawy poekstrakcyjnych śrut: sojowej i rzepakowej, zużywanych jako surowce do produkcji pasz ?

PP-443/32/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. surowiec
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

W art. 41 ust. 16 ustawy zawarto dyspozycję, zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może obniżyć stawki podatku do wysokości 0%, 3% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i usług oraz określić warunki stosowania obniżonych stawek.Na tej podstawie Minister Finansów między innymi w § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 970 zmiana w Dz.U.Nr 145, poz. 1541) obniżył stawkę podatku do wysokości 7% do dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu: między innymi makuchów i innych stałych pozostałości po ekstrakcji tłuszczów i olejów pochodzenia roślinnego: mąki i grysiku z nasion oleistych i owoców oleistych ( PKWiU ex 15.41.3 ) - wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto stosownie do § 5 ust. 3 tego rozporządzenia przepis ust. 2 stosuje się do dostawy oraz importu pod warunkiem, że nabywca tych towarów przedłoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabyte towary przeznaczy jako nawozy, pasze lub dodatki do pasz.

Zatem prawidłowe jest stanowisko podatnika, wyrażające się w twierdzeniu, iż sprzedaż śruty sojowej - PKWiU 15.41.31-30.10 oraz śruty rzepakowej PKWiU – 15.41.31.-71.21 opodatkowana jest w obecnie obowiązującym stanie prawnym 7% stawką podatku, po spełnieniu warunków określonych w § 5 ust. 2 i 3 w/w rozporządzenia

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.