NPV-443/45/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż torfu na cele leśnictwa, szkółkarstwa i ogrodnictwa. Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą "wydobywanie i sprzedaż torfu" pod Nr PKD 1030, jestem podatnikiem podatku VAT. Wydobywam surowy torf, który chcę sprzedawać na cele leśnictawa, szkółkarstwa i ogrodnictwa.

NPV-443/45/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
  2. opodatkowanie
  3. stawki podatku
  4. surowiec
  5. usługi
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w związku z wniesionym zapytaniem z dnia 13 października 2004 r. dotyczącym informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wydobywania i sprzedaży torfu, wyjaśnia co następuje.

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Podatnik prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „wydobywanie i sprzedaż torfu” pod nr PKD 1030, jestem podatnikiem podatku VAT. Wydobywa surowy torf, który chce sprzedawać na cele leśnictwa, szkółkarstwa i ogrodnictwa.

Pytanie podatnika:Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż torfu na cele leśnictwa, szkółkarstwa i ogrodnictwa?

Stanowisko organu podatkowego:Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że przedmiotem obrotu będzie sprzedaż torfu. Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego należy przyjąć iż torf na potrzeby leśnictwa, szkółkarstwa i ogrodnictwa jest sklasyfikowany w PKWiU w symbolu 10.30.10-00.3 jako surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych.

Z uwagi jednak na to, ze organ podatkowy nie posiada kompetencji w zakresie klasyfikacji towarów i usług, a prawidłowa klasyfikacja pozwoli na udzielenie wyczerpującej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie, należy zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29 Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych 93-176 Łódź, celem ustalenia prawidłowego symbolu PKWiU na klasyfikację towaru.

W przypadku sklasyfikowania torfu w PKWiU w symbolu 10.30.10-00.3 jako surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych, zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku VAT wynosi 7%. W powyższym załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod poz. 12 wymieniono surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych (w symbolu 10.30.10-00.3).

Wobec powyższego jeśli sprzedawany przez Pana torf mieści się w symbolu PKWiU 10.30.10-00.3, jego sprzedaż będzie opodatkowana stawką 7 %. Powyższej informacji udzielono w oparciu o obowiązujący stan prawny.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.