Surowce farmaceutyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to surowce farmaceutyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
9
gru

Istota:

Importowane surowce farmaceutyczne przed dniem 1.01.2011 r. podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku.

Fragment:

(...) 91 00. Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że w związku z tym, iż przedmiotem importu nie były produkty lecznicze, lecz surowce farmaceutyczne stanowiące składniki tych produktów, do dnia 31 grudnia 2010 r. ich import nie korzystał z preferencyjnej, 7% stawki podatku. Wobec tego podlegały opodatkowaniu 22% stawką podatku. Jednocześnie informuje się, że w kwestii stawki podatku obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. na importowane surowce farmaceutyczne wydano interpretację indywidualną nr ITPP2/443-678b/11/RS. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu (...)

2011
9
gru

Istota:

Importowane surowce farmaceutyczne od dnia 1.01.2011 r. podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Fragment:

(...) rozporządzenia, natomiast heparin sodium pomimo, że znajduje się w ww. załączniku pod poz. 222, nie jest przez Spółkę nabywany jako produkt leczniczy, lecz surowiec farmaceutyczny stanowiący składnik produktu leczniczego, import tych towarów w 2011 r. nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku 8%. Wobec tego podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku. Jednocześnie informuje się, że w kwestii stawki podatku obowiązującej przed dniem 1 stycznia 2011 r. na importowane surowce farmaceutyczne wydano interpretację indywidualną nr ITPP2/443-678a/11/RS. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na (...)