Stosowanie kursu walut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stosowanie kursu walut. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Metoda rozliczenia i wykazania na fakturze rozliczeniowej podatku VAT jest niezgodna z art. 31a w związku z art. 29 ust. 1 ustawy.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2010 r. (data wpływu 04.10.2010 r.) uzupełnionym na wezwanie IPPP3-443-978/10-2/JF z dnia 15.10.2010 r. pismem z dnia 22.10.2010 r. (data wpływu 28.10.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie metody przeliczenia wartości waluty obcej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.10.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
cze

Istota:

Odliczenie podatku VAT w kwocie wskazanej na fakturze (przeliczonej z EURO na PLN) przez dostawcę zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego ustalenia kursu waluty – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego ustalenia kursu waluty. W (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wystawiając faktury dokumentujące transakcje wyrażone w walucie obcej przed ogłoszeniem kursu średniego NBP z danego dnia (tj. w obecnym stanie prawnym do godziny 12-tej danego dnia), a zatem gdy nie jest znany kurs waluty na dany dzień, Spółka będzie postępować prawidłowo stosując poprzednio ogłoszony średni kurs NBP (zasadniczo kurs z dnia poprzedniego) zarówno dla celów określania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych jak i dla celów podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dn. 17.04.2007r. (złożonego osobiście w tut. Urzędzie), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj. art. 106 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), oraz § 37 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarówi usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.),Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący : Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji kosmetyków. W ramach prowadzonej działalności Spółka utrzymuje rozległe (...)

2011
1
maj

Istota:


Czy możliwe jest stosowanie do przeliczania transakcji jednego wspólnego kursu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych i dla celów podatku VAT? Jeśli tak, to który wariant należy zastosować?

Fragment:

(...) 12°° - kurs ogłoszony dnia poprzedniego, a po południu - kurs z dnia bieżącego. Do czasu ogłoszenia kursu średniego (godz. 12) na dany dzień nie ma rozbieżności w stosowaniu kursu walut dla celów podatku dochodowego od osób prawnych i dla celów VAT. Pojawiają się one po ogłoszeniu przez NBP kursu średniego na dany dzień. Aktualnie wykorzystywany system informatyczny nie ma możliwości spełniania równocześnie wymogów obu przepisów. Są dwa warianty postępowania: 1) stosowanie kursu waluty dla podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ostatnią nowelizacją oraz innego jednolitego dla całego dnia kursu waluty dla potrzeb podatku VAT. Nie ma możliwości stosowania w ciągu jednego dnia dwóch kursów walut dla celów VAT ponieważ program rozróżniałby tylko datę wystawienia faktury a nie godzinę wystawienia faktury. 2)dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych stosowanie zasad określonych w przepisach podatku VAT tj. do ogłoszenia przez (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaki stosować kurs waluty do przeliczania fakutr?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu waluty obcej na fakturach wewnętrznych, jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 28 czerwca 2007 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 02 lipca 2007r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółka zadała pytanie jaki zastosować kurs waluty w przypadku otrzymania korekty faktury unijnej. Czy kurs waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy faktury korygowanej? Z pisma Spółki wynika, iż otrzymywane faktury korygujące dotyczą faktur pierwotnych dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów kontrahentów Spółki, które stanowiły u Podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu waluty obcej na wewnętrznych fakturach korygujących, jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 28 czerwca 2007 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 02 lipca 2007r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie (...)