Stopień pokrewieństwa | Interpretacje podatkowe

Stopień pokrewieństwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stopień pokrewieństwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie właściwej grupy podatkowej dla zstępnej pasierba.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004r. Nr 142 poz. 1514 ze zm.) wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe (art. 14 ust. 2 ustawy). Zatem u podstaw zaliczenia nabywcy majątku do odpowiedniej grupy podatkowej leży stopień pokrewieństwa pomiędzy nabywcą a zbywcą majątku. Zakwalifikowanie nabywców do grupy podatkowej następuje w oparciu o art. 14 ust. 3 ustawy. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do I grupy podatkowej - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, do II grupy podatkowej – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy podatnik otrzymujący darowiznę od drugiej żony jego dziadka, stanowiącą lokal mieszkalny, zwolniony jest z opłacenia podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art., 14 a § 1 i§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. Nr8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem dnia 18.05.2007 r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że druga żona Pańskiego dziadka zamierza dokonać na rzecz Pana darowizny lokalu mieszkalnego. Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania w/w darowizny. W opinii Pana w/w darowizna, w świetle znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolniona jest z podatku Dokonując (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy brat jako obdarowany, jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn z tytułu nabytych w drodze darowizny środków pieniężnych w kwocie wyżej od 9.637 zł, przy czym darczyńcą jest jego siostra, umowa nie dotyczy współmałżonków stron i zostaną spełnione warunki z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny środków pieniężnych na rzecz rodzeństwa - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od spadków i darowizn w zakresie (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.