Stopień pokrewieństwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stopień pokrewieństwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Ustalenie właściwej grupy podatkowej dla zstępnej pasierba.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004r. Nr 142 poz. 1514 ze zm.) wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe (art. 14 ust. 2 ustawy). Zatem u podstaw zaliczenia nabywcy majątku do odpowiedniej grupy podatkowej leży stopień pokrewieństwa pomiędzy nabywcą a zbywcą majątku. Zakwalifikowanie nabywców do grupy podatkowej następuje w oparciu o art. 14 ust. 3 ustawy. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do I grupy podatkowej - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, do II grupy podatkowej – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik otrzymujący darowiznę od drugiej żony jego dziadka, stanowiącą lokal mieszkalny, zwolniony jest z opłacenia podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art., 14 a § 1 i§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. Nr8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem dnia 18.05.2007 r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że druga żona Pańskiego dziadka zamierza dokonać na rzecz Pana darowizny lokalu mieszkalnego. Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania w/w darowizny. W opinii Pana w/w darowizna, w świetle znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolniona jest z podatku Dokonując (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy brat jako obdarowany, jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn z tytułu nabytych w drodze darowizny środków pieniężnych w kwocie wyżej od 9.637 zł, przy czym darczyńcą jest jego siostra, umowa nie dotyczy współmałżonków stron i zostaną spełnione warunki z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny środków pieniężnych na rzecz rodzeństwa - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od spadków i darowizn w zakresie (...)