Stołówka pracownicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stołówka pracownicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość zakupu kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej /opłaty operatorskiej/?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.12.2009 r. (data wpływu 14.12.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z zakupem kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14.12.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi świadczone przez stołówkę szkolną dla własnych uczniów i pracowników są zwolnione od podatku VAT, czy winny być opodatkowane ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 23.08.2005r. w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług wykonywanych usług świadczonych przez stołówkę dla własnych uczniów i pracowników. U Z A S A D N I E N I E W dniu 23.08.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny opisany we wniosku: Podatnik od dnia 01.07.2004 r. jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT czynny. Szkoła prowadzi szkolną stołówkę. Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Z posiłków przygotowywanych w stołówce korzystają uczniowie i personel szkoły. Do sprzedaży posiłków stosowano stawkę podatku w wysokości 7%. Z (...)

2011
1
mar

Istota:

Od kiedy należy stosować zwolnienie od podatku VAT, w przypadku uznania usług stołówkowych za zwolnione od tego podatku?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu odmawia uznania stanowiska podatnika zawartego we wniosku z dnia 23.08.2005 r. (uzupełnionego w dniu 15.09.2005 r.) w sprawie określenia momentu stosowania zwolnienia od podatku usług stołówkowych. U Z A S A D N I E N I E W dniu 23.08.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 15.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Stan faktyczny opisany we wniosku:Podatnik od dnia 01.07.2004 r. jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT czynny. Szkoła prowadzi szkolną stołówkę. Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Z posiłków przygotowywanych w stołówce korzystają uczniowie i personel szkoły. Do sprzedaży posiłków stosowano stawkę (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy korzystanie przez pracownika ze stołówki pracowniczej stanowi jego dochód, od którego płatnik jest zobowiązany pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy korzystanie przez pracownika ze stołówki pracowniczej stanowi jego dochód, od którego płatnik jest zobowiązany pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny P O S T A N A W I A - uznać stanowisko Strony za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy hotelu mogą korzystać z posiłków wydawanych w kantynie pracowniczej. Chęć korzystania z obiadów pracowniczych zgłaszają w dziale kadr hotelu. Spółka stoi na stanowisku, że kwoty wynikające z podziału (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających na produkcji i wydawaniu dań garmażeryjnych w postaci posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających dla pracowników?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 6.08.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu wyjaśnia: Wyżej wymienionym pismem strona zwróciła się z zapytaniem jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających na produkcji i wydawaniu dań garmażeryjnych w postaci posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających dla pracowników . Zdaniem strony ww. usługi powinny być opodatkowane 7-procentową stawką VAT i zakwalifikowane do grupy PKWiU ex 55.5 jako usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych na podstawie § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970). W rozdziale 15 cyt. wyżej rozporządzenia – w ramach (...)